You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

MİSYON:

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü,  yabancı dil bilincine ve uluslararası platformda düşüncelerini sunabilecek dil yeterliliğine sahip yabancı dili başarılı bir şekilde konuşan, edebiyat, tarih ve kültürü hakkında bilgi sahibi olan akademik anlayışa sahip nitelikli uzman kişiler yetiştirmeyi hedefler.

Öğrencilerin edebi ve eleştirel metinleri inceleyip araştırabilecekleri donanıma kavuşturulması ayrıca inceledikleri metinleri sosyal, tarihsel, kültürel ve felsefi açıdan değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır. 

VİZYON:

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünün vizyonu, temelde üniversiteyi ulusal ve uluslararası anlamda önemli akademik çalışmalarda temsil etmeyi amaç edinmekle beraber yurt içi ya da yurt dışında faaliyet gösteren eğitim kurumlarıyla işbirliği sağlayarak diğer üniversiteler arasında saygın bir noktaya ulaşmaktır. Kültürler arasında etkileşim sağlamak, klasik metinlerin yanı sıra çağdaş eserlerin de incelenmesiyle küresel ölçekte söz sahibi olmaktır.

Aynı zamanda sorumluluk duygusu gelişmiş, özgür düşünebilen, eleştirel, mesleki ve sosyal etik bilincine sahip bireyler yetiştirmektir. Bu bireylerin etkili iletişim kurabilen, yaratıcı, özgüven sahibi, ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri takip ederek bu doğrultuda çalışmalar yürütebilecek gerekli donanımı edinebilmelerini sağlamaktır.