You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm ve anabilim dalları kurulması konusundaki teklifi 25/03/2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uluslararası dostluğu derinleştirmek, Yozgat'ın gelişmesine katkıda bulunmak ve dünya ile iletişime aracı olmak amacıyla Yabancı Diller Bölümü kurulmuştur. Yabancı Diller Bölümü çerçevesinde hem Uzakdoğu'ya hem de Batı dünyasına ulaşmak hedeflenerek Çeviribilim, Japon Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı ve Fransız Dili ve Edebiyatı bölümleri açılmıştır. 23 Kasım 2021 tarihinde Yabancı Diller Bölümü Doğu Dilleri ve Edebiyatları ile Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümleri olarak ayrılmıştır. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı ve Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları mevcuttur. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde bulunan anabilim dallarımızda alanında uzman bir Prof. Dr., üç Doktor Öğretim Üyesi ve üç Araştırma Görevlisi hocamız bulunmaktadır.

21. Yüzyıl koşulları doğrultusunda kültürler arası iletişimin kaçınılmaz olduğu gerçeği ve bu doğrultuda dilin kültürel iletişimi sağlamadaki görevinin önemi bilinciyle İngiliz Dili, İspanyol Dili ve Alman Dili gibi dünyada büyük coğrafyaya hâkim bu üç dilin yaygınlaştırılması bölümün temel görevidir. Sözü geçen toplumların edebi ve tarihi geçmişlerinin dilimize kazandırılması, bu dili kullanabilen bireyler yetiştirilmesi amacıyla Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde bu bölümlerin açılması son derece önem arz etmektedir.