You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Eğitimde ölçme ve değerlendirme, eğitim programları ve öğretim, eğitim yönetimi anabilim dalları lisans öğrenimine öğrenci almaya 1998-1999 akademik yılından itibaren son vermiş; yalnızca lisansüstü düzeyde eğitim vermeye başlamışlardır. Eğitim Bilimleri Bölümü, fakülte bünyesinde bulunan öğretmenlik programı öğrencilerine, öğretmenlik meslek bilgisi derslerini vermekte olup, bu anabilim dallarından yalnızca Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalında öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca bu anabilim dallarından Eğitim Yönetimi Anabilim dalında Tezli Yüksek Lisans ve Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programları yürütülürken; Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülmektedir.

Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mehmet SAĞLAM