You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Özel Eğitim Bölümü, özel gereksinimli bireylerin eğitim süreçlerini yürütebilecek, özel eğitim ve ilgili hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesinde görev alabilecek nitelikte öğretmen yetiştirmektir.

Özel Eğitim Bölümü, henüz eğitim-öğretim vermeye başlamamıştır.

Özel Eğitim Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Emine BABAOĞLAN ÇELİK