You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 


Program Profili

Grafik Tasarımı Programı'nın amacı, yardımcı grafiker adaylarının çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı ve yaratıcı güce sahip, kültürlü ve toplumu eğiten, estetik zevklerini geliştiren grafik buluşları uygulama alanlarına aktarırken doğasal bölgelere, imgelere akıl ve sevgi yoluyla yeni fonksiyonlar kazandırabilen, yetenekli yardımcı grafik tasarımcıları olarak yetişmelerini ve içinde yaşadığı toplumun kültür değerlerini çağdaş bir yorum ile kullanarak yeni sentezlere varmalarını sağlamaktır. İki yıl öğretim süreli Grafik Tasarımı Programı'nın birinci yılında, "temel sanat eğitimi" ve "desen" gibi uygulamalı dersler dışında, ortak sanat ve kültür dersleri yer almakta, ikinci yılında grafik atölye, grafik tasarım teknolojileri, bilgisayar grafiği, yayın grafiği, endüstriyel baskı teknikleri, bilgisayar destekli grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı gibi mesleki uygulamalı dersler ile eğitim-öğretim tamamlanmaktadır.

 

İstihdam

Grafik Tasarımı Programı'ndan mezun olanlar, "Yardımcı Grafiker" unvanı alarak mezun olmaktadırlar. Ayrıca tanıtım ajanslarında ve matbaalarda yardımcı grafiker, TV'lere bağlı birimlerde ve bankaların tanıtım bürolarında, pazarlama şirketlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlıklarında, Posta Telgraf Telefon Genel Müdürlükleri'nde yardımcı grafiker ve sanat danışmanı olarak çalışabilirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan dikey geçiş yapılabilecek lisans programları; Fotoğraf, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar, Fotoğraf ve Video, Grafik ve Öğretmenliği, Grafik Sanatları ve Grafik Tasarımdır.