You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Evrensel ölçütlere uygun eğitim sistemi içerisinde, çocukların beceri ve davranışlarını geliştirmek, yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak amacıyla sürekli kendini geliştirebilen, toplum yararına çalışan, okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarındaki çocuklarla yakından ilgilenen, bilgisayar, drama, müzik vb. eğitimleri veren yardımcı eğitmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program her yıl verdiği mezun sayısınca sektöre nitelikli iş gücü sunacaktır. MEB 2009-2010 öğretim yılında okul öncesi eğitimin 60 ilde zorunlu eğitim kapsamına alınması nedeniyle ara kademede nitelikli ve eğitimli yardımcı personel ihtiyacı artmaktadır.

İŞ ALANLARI

Bu programın mezunları okulların ana sınıflarında, kreşlerde, hastanelerin çocuk servislerindeki oyun odalarında çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda yeterli bilgiye sahip yardımcı eğitmen olarak, çocuk gelişimi ‘erken çocukluk dönemi öğretmen yardımcısı’ ve ’özel eğitim kurumlarında öğretmen yardımcısı’ olarak çalışabilecektir. Ayrıca bu bölümden mezun olan kişiler her türlü okul öncesi kurumunda iş bulabilirler.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER

    • Anaokulu Öğretmenliği,
    • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği,
    • Okul Öncesi Öğretmenliği’dir.