You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yönetim

Doç. Dr. Gürsel GÜLER

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Yök Akademik   Özgeçmiş

gursel.guler@yobu.edu.tr

Dahili: 7835

Hakkımızda

Lisansüstü eğitim, bilgiye nasıl erişebileceğini bilen, araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilen, edindiği bilgiyi uygun ölçütlere göre değerlendirebilen ve bu değerlendirme sonuçlarını verimli ve işlevsel şekilde yorumlayabilen, donanımlı uzmanlaşmış insan gücüne sahip bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen eğitim programlarıdır. Bilim, teknoloji ve gelişmenin en temel unsurlarından olan matematik ve fen bilgisi eğitiminin kalitesini artırmak için gerekli olan yetişmiş insan kaynağının sağlanabilmesi amacıyla hem gelişmiş ülkelerde hem de ülkemizde büyük çabalar sarf edilmektedir. 

Anabilim Dalımız bünyesinde yer alan Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programı ve Fen Bilgisi Eğitimi  Tezli Yüksek Lisans programı ile öğrencilerin kendi alanında kuramsal bilgi, beceri ve kavrayışlarını üst düzeye çıkarmanın yanında öğrenmeyi öğrenen öğretmenler yetiştirmek,  alanında yapılan çalışmaları takip edebilen, güncel uygulamaları özümseyen ve alanına hâkim, donanımlı bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Yüksek lisans programları ile ülkemizde gereksinim duyulan akademisyenlerinin yetiştirilmesi ve bu alanda bilgi, beceri ve yeteneklerini artırmak isteyen öğretmenlerin ve matematikle veya fen bilimleri ile ilgilenenlerin diğer kişilerin uzmanlaşması hedeflenmektedir.

Matematik Eğitimi ve Fen Bilgisi Yüksek lisans programlarına alınabilme şartları, üniversitemizin Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre belirlenmiştir. İlan edilen kontenjanlar dikkate alınarak programa kayıt yaptıracak başarılı öğrenciler tespit edilir. 

Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için aşağıdaki şartlar gerekir: 

a) Adayların bir lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların ise Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir. 

b) Başvurduğu program için istenilen ALES puan türünden en az 55 puan almış ve lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az iki veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. 

c) Bilimsel değerlendirme sınavı veya yetenek sınavına girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.

d) Adayların yüzlük sistemin dışındaki not sistemlerine göre verilmiş lisans mezuniyet notunun yüzlük sisteme çevrilmesinde YÖK tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kullanılır.

e) Açılması önerilen Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulünde, Tablo 2 esas alınarak aşağıdaki açıklamalara göre değerlendirme yapılır.

Değerlendirmede Esas Alınacak Puanlar

ALES Puanı

      Lisans Mezuniyet Notu

        

ALES Puanı + Lisans Mezuniyet Notu + Bilimsel Değerlendirme Sınavı 

%60

%40

 

Matematik Eğitimi Bilim Dalı

Fen Bilgisi Eğitim Dalı

Akademik Personel

Doç. Dr. FATMA YAMAN

doçentmatematik ve fen bilimleri eğitimifen bilgisi eğitimi


fatma.yaman@bozok.edu.tr
Dahili :7841

avesis.bozok.edu.tr

Doç. Dr. GÜLŞAH SEZEN VEKLİ

doçentmatematik ve fen bilimleri eğitimifen bilgisi eğitimi


gulsah.vekli@bozok.edu.tr
Dahili :7964

avesis.bozok.edu.tr

Doç. Dr. MUHARREM KIRAK

doçentmatematik ve fen bilimleri eğitimifen bilgisi eğitimi


muharrem.kirak@bozok.edu.tr
Dahili :7809

avesis.bozok.edu.tr

Doç. Dr. GÜRSEL GÜLER

doçentmatematik ve fen bilimleri eğitimimatematik eğitimi


gursel.guler@bozok.edu.tr
Dahili :7768-7835

avesis.bozok.edu.tr

Doç. Dr. SUPHİ ÖNDER BÜTÜNER

doçentmatematik ve fen bilimleri eğitimimatematik eğitimi


s.onder.butuner@bozok.edu.tr
Dahili :7839

avesis.bozok.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi FERHAT KARAKAYA

doktor öğretim üyesimatematik ve fen bilimleri eğitimifen bilgisi eğitimi


ferhat.karakaya@bozok.edu.tr
Dahili :

avesis.bozok.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi MURAT ÇAVUŞ

doktor öğretim üyesimatematik ve fen bilimleri eğitimifen bilgisi eğitimi


murat.cavus@bozok.edu.tr
Dahili :7837

avesis.bozok.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi EMİNE ÖZGÜR ŞEN

doktor öğretim üyesimatematik ve fen bilimleri eğitimimatematik eğitimi


ozgur.sen@bozok.edu.tr
Dahili :

avesis.bozok.edu.tr

Arş. Gör. ŞENOL NAMLI

araştırma görevlisimatematik ve fen bilimleri eğitimimatematik eğitimi


senol.namli@bozok.edu.tr
Dahili :7847

avesis.bozok.edu.tr

Ana Sayfa