You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Yozgat Bozok üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin temel bölümlerinden biri olan Makina Mühendisliği Bölümü 1992 yılında (3 Temmuz 1992 tarihinde çıkan 3837 sayılı kanunla) Erciyes Üniversitesi bünyesinde "Yozgat Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü" adıyla kurulmuş, 1994 yılında eğitim-öğretim hayatına başlamıştır, 2006 yılından itibaren ise "Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü" olarak eğitim öğretimine devam etmektedir. 


Üniversitemiz içerisinde köklü bir bölüm olan makina mühendisliği bölümü 2 profesör, 5 doçent, 6 dr. öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi, 6 araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 21 akademik personel ve 1 idari personel ile çalışmalarını sürdürmektedir. 2015-2016 bahar yarıyılında yeni inşa edilmiş mühendislik-mimarlık fakültesine geçiş yapılmıştır. 55,000 m2 kapalı alanı olan bu binada bölümümüze ait 44 adet öğretim elemanı odası, 4 adet 48 kişilik derslik, 4 adet 42 kişilik derslik, 4 adet 84 kişilik derslik, 1 adet dinlenme salonu, 2 adet toplantı salonu bulunmaktadır. Normal öğretim lisans programında bir öğrencinin mezun olabilmesi için derslerden ve imalat, iş makinaları ve ısı enerji stajları olmak üzere üç stajdan da başarılı olması gerekmektedir.


Öğrenciler kendi branşına ait derslerin yanı sıra başka bölümlerden alma zorunluluğu olan Alan Dışı Seçmeli Dersler ile öğrencilerin ilgi duyduğu başka konulara yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte teorik derslerin yanı sıra son sınıfta verilen makina mühendisliği uygulama projesi ve bitirme projesi ile öğrenciler talep edilen proje danışmanı öğretim elemanları ile o zamana kadar edindiği bilgiler ve gerekli araştırmalar ile ortaya koyduğu projeler ile iş hayatı öncesi ilk ciddi deneyimini kazanmaktadır. Aynı şekilde makina mühendisliği sistem laboratuvarı dersi ile  imalat ve CAD/CAM atölyelerinde, mekatronik, hidrolik - pnömatik sistem, malzeme test, içten yanmalı motorlar, termodinamik, mekanik ve simülasyon laboratuvarlarında kazandığı teorik bilgilerin uygulamasını yapmaktadır.


Bölümümüzde ayrıca yüksek lisans ve doktora programı da bulunmakta olup teorik ve uygulamalı ileri düzey akademik araştırmalar yapılmakta, aynı zamanda öğretim elemanı yetiştirilmektedir. 


Bölümümüzde, ulusal ve uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim vererek, mühendis adaylarının güncel, bilimsel ve teknolojik çalışmaları birleştirerek sanayide teknik, idari ve Ar-Ge çalışmalarında görev alabilecek bilgi ve deneyimle donanmış, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, yenilikçi, araştıran, analiz ve sentez becerisi kazanmış, teknolojik gelişmelere açık, çevre ve kültür değerlerine duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı olan, toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik bilimsel araştırma yapan ve teknoloji üretebilen, evrensel düşünme yetkisine sahip, ufku geniş makina mühendisleri ve akademisyenler yetiştirmek amaç edinilmiştir.

Yönetim

Prof. Dr. HAMZA KEMAL AKYILDIZ

ANABİLİM DALI BAŞKANI

hkemal.akyildiz@bozok.edu.tr
Dahili :1850-1679

avesis.bozok.edu.tr

 

Faydalı Bağlantılar

Fotoğraflar ve Videolar

İçerik hazırlanıyor.

Akademik Personel

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

Prof. Dr. HAMZA KEMAL AKYILDIZ

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT

hkemal.akyildiz@bozok.edu.tr
Dahili :1850-1679

avesis.bozok.edu.tr


Prof. Dr. ZAKİR TAŞ

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT

zakir.tas@bozok.edu.tr
Dahili :1653

avesis.bozok.edu.tr


Prof. Dr. İLHAMİ YİĞİT

MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ

ilhami.yigit@bozok.edu.tr
Dahili :1678

avesis.bozok.edu.tr


Doç. Dr. HALİL ATALAY

ENERJİ

halil.atalay@bozok.edu.tr
Dahili :1676

avesis.bozok.edu.tr


Doç. Dr. MURAT KADİR YEŞİLYURT

ENERJİ

kadir.yesilyurt@bozok.edu.tr
Dahili :1779/1839

avesis.bozok.edu.tr


Doç. Dr. SERTAN OZAN

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT

sertan.ozan@bozok.edu.tr
Dahili :1944

avesis.bozok.edu.tr


Doç. Dr. MIRALI NURALIYEV

MEKANİK

mirali.nuraliyev@bozok.edu.tr
Dahili :1680

avesis.bozok.edu.tr


Doç. Dr. ALAETTİN ÖZER

MEKANİK

alaettin.ozer@bozok.edu.tr
Dahili :1673

avesis.bozok.edu.tr


Doç. Dr. MEVLÜT ARSLAN

TERMODİNAMİK

mevlut.arslan@bozok.edu.tr
Dahili :1682

avesis.bozok.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi MEHMET DOĞAN

ENERJİ

mehmet.dogan@bozok.edu.tr
Dahili :1681

avesis.bozok.edu.tr


 

Dr. Öğr. Üyesi ATİLA ABİR İĞCİ

TERMODİNAMİK

atila.igci@bozok.edu.tr
Dahili :1672

avesis.bozok.edu.tr


Öğr. Gör. Dr. MEHMET AKİF DÜNDAR

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT

mehmetakif.dundar@bozok.edu.tr
Dahili :

avesis.bozok.edu.tr


Öğr. Gör. Dr. OĞUR İYNEN

MEKANİK

ogur.iynen@bozok.edu.tr
Dahili :

avesis.bozok.edu.tr


Arş. Gör. Dr. BURAK İZGİ

ENERJİ

burak.izgi@bozok.edu.tr
Dahili :1855

avesis.bozok.edu.tr


Arş. Gör. HÜSEYİN ZAHİT DEMİRAĞ

ENERJİ

zahit.demirag@bozok.edu.tr
Dahili :1838

avesis.bozok.edu.tr


Arş. Gör. YASEMİN AYAZ ATALAN

ENERJİ

yasemin.ayaz@bozok.edu.tr
Dahili :

avesis.bozok.edu.tr


Arş. Gör. KAZIM ERCAN

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT

kazim.ercan@bozok.edu.tr
Dahili :1856

avesis.bozok.edu.tr


Arş. Gör. KÜBRA İPEK ÖZEK

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT

kubraipek.ozek@bozok.edu.tr
Dahili :1851

avesis.bozok.edu.tr


Arş. Gör. MEHMET BUĞRAHAN KALAYCI

MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ

bugrahan.kalayci@bozok.edu.tr
Dahili :1841

avesis.bozok.edu.tr


Arş. Gör. OSMAN ÖZENÇ

MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ

osman.ozenc@bozok.edu.tr
Dahili :1854

avesis.bozok.edu.tr


Arş. Gör. Dr. VOLKAN ASLAN

TERMODİNAMİK

volkan.aslan@bozok.edu.tr
Dahili :1675

avesis.bozok.edu.tr


 

 

Ana Sayfa