You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

HAKKIMIZDA

Bölümümüz, 1996-1997 Eğitim-Öğretim Yılında Erciyes Üniversitesi Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü olarak eğitime başlamış olup halen bu eğitim programını Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü olarak sürdürmektedir.

Kimya bölümü, altyapısı ve imkanları dahilinde kısa geçmişine rağmen, sahip olduğu eğitim kadrosu ve yeni kavuştuğu labaratuvar imkânları ile çağdaş ve dinamik bir eğitim yapabilecek seviyeye ulaşmıştır. Kimya bölümünden mezun olan öğrenciler "Kimyager" diploması almaktadır. Maddelerin yapılarını araştıran ve insanların yararına yeni bileşikler üreten kimyagerler; ilaç, gübre, sentetik lif, plastik endüstrisi, boya sektörü, çimento gibi pek çok alanda kullanılan malzemelerin de üreticileridirler. Kimyacılar, çevre, gıda, ilaç, tekstil, boya, cam, sabun, yağ, deterjan, içecek, demir ve çelik üreten özel veya devlet kurumlarının, araştırma-geliştirme ve/veya kalite kontrol bölümlerinde çalışabilirler. Bilimsel araştırma merkezleri ve hastane laboratuarlarında da iş imkânı bulabilirler. Dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan kimyacılar tezsiz yüksek lisans eğitimi ile Pedagoji Sertifikası alarak eğitim sektöründe de öğretmen olarak çalışabilirler.

Kimya Bölümünde 5 Profesör, 2 Doçent, 2 Araştırma Görevlisi Doktor ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 1996 yılından bu yana kimyagerlik eğitimi veren bir bölümdür. 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında yapılan düzenleme ile ders programları çağdaş ve pratik eğitim vermek amacıyla yeniden düzenlenmiş olup, bu yeni ders programına 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında başlanmıştır. Bölümün asıl amacı, öğrencileri kimya ve kimya ile ilgili alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilecek düzeyde yetiştirmek aynı zamanda bu alanlardaki kalite kontrol laboratuarlarında gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bununla birlikte, bilimsel gelişmeleri teknolojiye, üretime ve yüksek katma değerli ürünlere dönüştüren, sanayinin AR-GE ve Kalite Kontrol bölümlerinde çalışarak gelişimine katkıda bulunan, çalıştığı her alanda artı değer katabilen, gelişen teknolojiye uyumlu, bilimsel gelişmeleri üretime dönüştüren uluslararası standartlarda kimyager yetiştirmektir.

Kimya Bölümünde Analitik, Anorganik, Fizikokimya, Organik kimya ve Biyokimya anabilim dalları mevcuttur. Eşit ağırlıklı olacak şekilde her anabilim dalının teorik dersleri ve uygulamalı laboratuarlarını içeren toplam 133 kredilik dersle mezun olunmaktadır. Her anabilim dalı, lisans seviyesinde verilmesi gerekli alanları içerecek şekilde seçilmiş konulardan oluşmaktadır. Konular yeterince ayrıntılı olup, dersler mümkün olduğu kadar güncelleşmiş ders kitaplarından takip edilmektedir. Teorik derslerden sonra öğrenciler uygulamalarını ferdi veya grup olarak laboratuarlarda, görevli öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri gözetiminde yapmaktadırlar.

Bölümümüzde toplam 7 araştırma laboratuarı, 2 öğrenci labaratuarı ve 1 adet madde malzeme deposu mevcuttur. Öğrenci laboratuarları Anorganik, Organik, Analitik, Fizikokimya ve Biyokimya laboratuarları olarak tahsis edilmiştir. Bölümde bölgesel ölçekte araştırmalar da yapılmaktadır. Bölgesel olarak bazı danışmanlık hizmetleri ve analiz imkanları sunulmaktadır. Özellikle işletmelere ait su ve atık su analizleri yapılmaktadır. Çevreyi bilinçlendirmek amacıyla bilimsel anlamda çevre sorunları ile ilgili çeşitli seminerler ve toplantılar da yapılmaktadır.

Web of Science verilerine göre kuruluşundan itibaren mevcut Öğretim Elemanlarının 159 adet Uluslararası çalışması olup, bu çalışmaların 25 tanesi 2015 ve 2016 yıllarını kapsamaktadır.

PERSONEL

 

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ

Anorganik Kimya

Dahili: 1076/5112

Özgeçmiş

 

Prof. Dr. Mustafa SAÇMACI

Organik Kimya

Dahili: 2523

Özgeçmiş

Prof. Dr. İsmail AKDENİZ

Analitik Kimya

Dahili: 2525

Özgeçmiş

 

Prof. Dr. Şevket Hakan ÜNGÖREN

Organik Kimya

Dahili: 2528

Özgeçmiş

Prof. Dr. İrfan KOCA

Organik Kimya

Dahili: 2527

Özgeçmiş

 

Prof. Dr. Orhan HAZER

Analitik Kimya

Dahili: 2529

Özgeçmiş

Doç. Dr. Ali DELİBAŞ

Fizikokimya

Dahili: 2526

Özgeçmiş

 

Doç. Dr. Ramazan COŞKUN

Fizikokimya

Dahili: 2524

Özgeçmiş

Arş. Gör. Dr. Hatice ARI

Fizikokimya

Dahili: 2531

Özgeçmiş

 

Arş. Gör. Dr. İbrahim Evren KIBRIZ

Organik Kimya

Dahili: 2522

Özgeçmiş

Arş. Gör. Mehmet YAKAN

Anorganik Kimya

Dahili: 2521

Özgeçmiş

       

Öğr. Gör. Okan UÇAR

Analitik Kimya

Dahili: 2536

Özgeçmiş

 

 

İLETİŞİM

İLETİŞİM

Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Erdoğan Akdağ Kampüsü, Atatürk Yolu 7. Km 66100 Yozgat

Telefon: 0 (354) 242 10 21 Dahili: 2520 & 2523

Faks: 0 (354) 242 10 22

E-Posta: kimya@bozok.edu.tr

Sosyal Medya Hesaplarımız:

   

 

Tezli Yüksek Lisans

               
AKADEMİK BİRİM ADI: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
BÖLÜM ADI: KİMYA
PROGRAM ADI: YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı T U L AKTS Z/S Dil
KİM Zorunlu / Seçmeli Ders 9 0 0 18 S Türkçe
KİM Uzmanlık Alan Dersi 8 0 0 5 Z Türkçe
KİM 533 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 6 Z Türkçe
               
  TOPLAM 20 0 0 29    
               
II. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı T U L AKTS Z/S Dil
KİM Zorunlu / Seçmeli Ders 12 0 0 24 S Türkçe
KİM Uzmanlık Alan Dersi 8 0 0 5 Z Türkçe
KİM 500 Seminer 0 2 0 2 Z Türkçe
               
               
               
  TOPLAM 20 2 0 31    
               
III. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı T U L AKTS Z/S Dil
KİM 597 Tez Çalışması 0 1 0 25 Z Türkçe
KİM 8XX Uzmanlık Alan Dersi 8 0 0 5 Z Türkçe
               
               
               
  TOPLAM 8 1 0 30    
               
IV. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı T U L AKTS Z/S Dil
KİM 598 Tez Çalışması 0 1 0 25 Z Türkçe
KİM 8XX Uzmanlık Alan Dersi 8 0 0 5 Z Türkçe
               
               
               
               
  TOPLAM 8 1 0 30    
               
               
SEÇMELİ DERS HAVUZU (GÜZ-BAHAR / BAHAR-GÜZ DÖNEMİ)
Ders Kodu Ders Adı T U L AKTS Z/S Dil
KİM501 Polimer Kimyası I 3 0 0 6 S Türkçe
KİM502 Polimer Kimyası II 3 0 0 6 S Türkçe
KİM503 Organik Analiz Teknikleri 3 0 0 6 S Türkçe
KİM504 Spektroskopik Yapı Analizi 3 0 0 6 S Türkçe
KİM505 Organik Kimyada Redoks Reaksiyonları 3 0 0 6 S Türkçe
KİM506 İyonik Polimerizasyon 3 0 0 6 S Türkçe
KİM507 Adsorpsiyon ve Kataliz 3 0 0 6 S Türkçe
KİM508 Besin Kimyası 3 0 0 6 S Türkçe
KİM509 Organik Boyarmaddeler 3 0 0 6 S Türkçe
KİM510 Polimer Kimyası Laboratuvarı 3 0 0 6 S Türkçe
KİM511 Organometalik Bileşikler Kimyası 3 0 0 6 S Türkçe
KİM512 Heterosiklik Bileşikler 3 0 0 6 S Türkçe
KİM513 Polimer Karakterizasyonu I 3 0 0 6 S Türkçe
KİM514 Aromatik Bileşikler 3 0 0 6 S Türkçe
KİM515 Kimyasal Bağlar 3 0 0 6 S Türkçe
KİM516 Karbonil Kimyası 3 0 0 6 S Türkçe
KİM517 Elektroanalitik Kimya I 3 0 0 6 S Türkçe
KİM518 Doğal Bileşikler Kimyası 3 0 0 6 S Türkçe
KİM519 Laboratuvar Güvenliği 3 0 0 6 S Türkçe
KİM520 Termal Analiz Yöntemleri 3 0 0 6 S Türkçe
KİM521 Voltametrik Tek. ve Analitik Uyg. I 3 0 0 6 S Türkçe
KİM522 Polimer Karakterizasyonu II 3 0 0 6 S Türkçe
KİM523 Atomik Spektroskopi ve Analitik Uyg. I 3 0 0 6 S Türkçe
KİM524 Susuz Ortam Titrasyonları 3 0 0 6 S Türkçe
KİM525 Koordinasyon Kimyası 3 0 0 6 S Türkçe
KİM526 Toksik Maddeler ve Analitik Tay. Modeli 3 0 0 6 S Türkçe
KİM527 Elektrokimyada Yeni Yöntemler 3 0 0 6 S Türkçe
KİM528 İleri Enstrümental Analiz 3 0 0 6 S Türkçe
KİM529 Modelleme ve Simülasyon 3 0 0 6 S Türkçe
KİM530 İyon-Seçiçi Elektrotlar 3 0 0 6 S Türkçe
KİM531 İleri Bilgisayar Uygulamaları 3 0 0 6 S Türkçe
KİM532 Voltametrik Teknik ve Analitik Uyg. II 3 0 0 6 S Türkçe
KİM533 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 6 Z Türkçe
KİM534 Atomik Spektroskopi ve Analitik Uyg. II 3 0 0 6 S Türkçe
KİM535 İleri Fizikokimya 3 0 0 6 S Türkçe
KİM536 İleri Çevre Kimyası 3 0 0 6 S Türkçe
KİM537 Eser Element ve Zenginleştirme 3 0 0 6 S Türkçe
KİM538 Heterosiklik Kimyada Özel Reaksiyonlar II 3 0 0 6 S Türkçe
KİM539 Heterosiklik Kimyada Özel Reaksiyonlar I 3 0 0 6 S Türkçe
KİM540 Organik Kimyada Özel İsimli Reaksiyonlar II 3 0 0 6 S Türkçe
KİM541 Organik Kimyada Özel İsimli Reaksiyonlar I 3 0 0 6 S Türkçe
KİM542 Bor Kimyası 3 0 0 6 S Türkçe
KİM543 Çok Bileşenli Reaksiyonlar 3 0 0 6 S Türkçe
KİM544 Molekül Simetrisi ve Spektroskopi 3 0 0 6 S Türkçe
KİM545 Titreşim Spektroskopisi 3 0 0 6 S Türkçe
KİM546 Normal Koordinat Analizi 3 0 0 6 S Türkçe
KİM547 Yüksek Verimli Kromatografi 3 0 0 6 S Türkçe
KİM548 İleri Kimyasal Kinetik 3 0 0 6 S Türkçe
KİM549 İleri Organik Kimya I 3 0 0 6 S Türkçe
KİM550 İleri Organik Kimya II 3 0 0 6 S Türkçe

Doktora

               
AKADEMİK BİRİM ADI: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
BÖLÜM ADI: KİMYA
PROGRAM ADI: DOKTORA
I. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı T U L AKTS Z/S Dil
KİM Zorunlu / Seçmeli Ders 9 0 0 18 S Türkçe
KİM Uzmanlık Alan Dersi 8 0 0 5 Z Türkçe
KİM 601 Bilim, Eğitim ve Etik 3 0 0 6 Z Türkçe
               
  TOPLAM 20 0 0 29    
               
II. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı T U L AKTS Z/S Dil
KİM Zorunlu / Seçmeli Ders 24 0 0 24 S Türkçe
KİM Uzmanlık Alan Dersi 8 0 0 5 Z Türkçe
KİM 600 Seminer 0 2 0 2 Z Türkçe
               
               
               
  TOPLAM 32 2 0 31    
               
III. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı T U L AKTS Z/S Dil
KİM 697 Tez Çalışması 0 1   25 Z Türkçe
KİM 8XX Uzmanlık Alan Dersi 8 0   5 Z Türkçe
               
               
               
  TOPLAM 8 1 0 30    
               
IV. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı T U L AKTS Z/S Dil
KİM 698 Tez Çalışması 0 1   25 Z Türkçe
KİM 8XX Uzmanlık Alan Dersi 8 0   5 Z Türkçe
               
               
               
               
  TOPLAM 8 1 0 30    
               
               
SEÇMELİ DERS HAVUZU (GÜZ-BAHAR / BAHAR-GÜZ DÖNEMİ)
Ders Kodu Ders Adı T U L AKTS Z/S Dil
KİM 601 Bilim, Eğitim ve Etik 3 0 0 6 Z Türkçe
KİM 602 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 603 X-Işınları Analiz Esasları 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 604 Ftalosiyaninler ve Uygulamaları 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 605 Anorganik Halkalı Bileşikler 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 606 Anorganik Bileşiklerin Yapı Yöntemleri 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 607 Metal Komplekslerin Elektrokimyası 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 608 Anorganik Kimyada Seçilmiş Konular 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 609 Yüksek Teknoloji Seramikleri 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 610 Anorganik Reaksiyon Mekanizmaları 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 611 Lantanit ve Aktinit Kimyası  3 0 0 6 S Türkçe
KİM 612 Magnetizma ve Spektroskopi 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 613 Atmosfer Kimyası 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 614 İyonik Dengeler II 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 615 İyonik Dengeler I 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 616 Analitik Kimyada Seçilmiş Konular II 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 617 Çevre Kirlenmesi 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 618 Özel Spektroskopik Yöntem 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 619 Kromatografi Teorisi ve Gaz Kromatografisi 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 620 Araştırmanın Planlanması ve Veriler Değerlendirilmesi 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 621 Birleştirilmiş Aletli Analiz Yöntemleri 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 622 Radyoanalitik Kimya 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 623 Analitik Kimyada Kemometri 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 624 Kimyada Bilgisayar Hesaplamaları II 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 625 Analitik Kimyada Seçilmiş Konular I 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 626 Organik Kimyada Çevrilme Reaksiyonları  3 0 0 6 S Türkçe
KİM 627 Analitik Kimyada Çözünürleştirme Teknikleri 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 628 Organik Kimyada Koruyucu Gruplar  3 0 0 6 S Türkçe
KİM 629 Kimyada Bilgisayar Hesaplamaları I 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 630 Heterosiklik Bileşenler 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 631 Kimyasal Tepkime Dinamiği 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 632 İleri Polimer Kimyası II 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 633 Organik Nükleer Manyetik Rezonans  3 0 0 6 S Türkçe
KİM 634 Polimer Teknolojisi II 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 635 Protein Ayırma ve Saflaştırma Yöntemleri  3 0 0 6 S Türkçe
KİM 636 Organik Reaksiyon Mekanizmaları 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 637 Enzimler 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 638 Kuramsal Kimya 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 639 Polimerizasyon Teknikleri 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 640 Fiziko Kimyada Seçilmiş Konular 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 641 İletken Polimerler 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 642 Polimerik Jeller 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 643 Polimerizasyon Kinetiği 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 644 NMR Teori ve Organik Kimyada Uygulamaları II 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 645 İleri Elektrokimya 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 646 İleri Kuantum Kimyası II 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 647 Organik Kimyada Reaktif Ara Ürünler 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 648 Polimer Nanokompozitler 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 649 Organik Tepkime Mekanizmaları 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 650 İleri Adsorpsiyon ve Kataliz 3 0 0 6 S Türkçe
KİM 651 Organik Boyalar ve Pigmentler 3 0 0 6 S Türkçe
               
KİM 653 Organik Bileşiklerin Yapısal Analizlerinde Spektroskopik Yöntemler 3 0 0 6 S Türkçe
               
KİM 655 Organik Tepkimeler ve Fotokimya 3 0 0 6 S Türkçe
               
KİM 657 Organik Sentez Tasarımı 3 0 0 6 S Türkçe
               
KİM 659 Organik Bileşiklerin Stereokimyası 3 0 0 6 S Türkçe
               
KİM 661 İleri Polimer Kimyası I  3 0 0 6 S Türkçe
               
KİM 663 Polimer Teknolojisi I  3 0 0 6 S Türkçe
               
KİM 665 İleri Kimyasal Kinetik  3 0 0 6 S Türkçe
               
KİM 667 Nokta Grupları 3 0 0 6 S Türkçe
               
KİM 669 Akıllı Polimerik Malzemeler 3 0 0 6 S Türkçe
               
KİM 671 Polimer Sentezi 3 0 0 6 S Türkçe
               
KİM 673 NMR Teori ve Organik Kimyada Uygulamaları I 3 0 0 6 S Türkçe
               
KİM 675 Grup Teorilerinin Kimyadaki Uygulamaları 3 0 0 6 S Türkçe
               
KİM 677 İleri Kuantum Kimyası I 3 0 0 6 S Türkçe
               
KİM 679 Fonksiyonel Polimerler 3 0 0 6 S Türkçe

Yönetim

KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANI

Prof. Dr. Mustafa SAÇMACI

2010-Devam Ediyor

 

 

 

 

Eğitim Öğretim

MÜFREDAT

Ders İçerikleri

Ana Sayfa