You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

FAALİYETLERİMİZ

 

 

ANKETLER

 

 

Hakkımızda

Yozgat Bozok Üniversitesi;  eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi ve akreditasyon süreçleri konularındaki çalışmaları bir çatı altında toplayarak çıkarmış olduğu Yönerge ile  Kalite Komisyonunu oluşturmuştur. Kalite Komisyonumuz üniversitemizdeki yükseköğretimde kalitenin artırılması çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Birimler ile Kalite Komisyonu arasındaki bağlantıyı kurmak ve Komisyon tarafından alınan kararları uygulamak amacıyla 2017 yılında üniversitemizde Akreditasyon ve Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. Ayrıca,  akademik ve idari birimler kendi bünyelerinde oluşturulduğu kalite komiyonları ile tüm süreçlerini birimlerinde uygulamaktadırlar. Kalite Güvence Sistemi verilere dayalı bir süreç (planla, uygula, kontrol et ve önlem al) olması nedeniyle, üniversitemizde gerçekleştirilen tüm faaliyetler için veri temin edilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Bu amaç için öncelikle çalışanların ve hizmet alanların memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi çalışmaları başlatılmıştır. Bu amaç için öğrenci, personel ve mezun anketleri düzenlenmekte, alınan veriler değerlendirilerek sunulan hizmetlerin kalitesi artırılmaya çalışılmaktadır. Bu veri toplama daha da sistemik bir hale getirilerek birimler kendi öğrencisi, personeli ve mezunları ile daha ayrıntılı anketler yaparak, kendi biriminde sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak için faaliyetler yapacaklardır. Komisyonumuz üniversitemizin belirlemiş olduğu kalite politikası çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

 

Kalite Komisyon Üyeleri

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Kalite Komisyonu

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr.

Şenol AKIN

senol.akin@bozok.edu.tr

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr.

Güngör YILMAZ

gungor.yimaz@bozok.edu.tr

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr.

Yücel GÜNEY

yucel.guney@bozok.edu.tr

Genel Sekreter

Prof. Dr.

Uğur KÖLEMEN

ugur.kolemen@bozok.edu.tr

Fen Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr.

İsmail Akdeniz

ismail.akdeniz@bozok.edu.tr

Veteriner Fakültesi

Prof. Dr.

Zafer Gönülalan

zafer.gonulalan@bozok.edu.tr

Eğitim Fakültesi

Doç. Dr.

Gürsel Güler

gursel.guler@bozok.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr.

Hülya Toker

hulya.toker@bozok.edu.tr

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Doç. Dr.

Ümüt Temizer

umut.temizer@bozok.edu.tr

Ziraat Fakültesi

Doç. Dr.

Murat Güney

murat.guney@bozok.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi

Gülay Yılmaz

gulay.yilmaz@bozok.edu.tr

Diş Hekimliği Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Nihal Yetimoğlu Özdil

nihal.y.ozdil@bozok.edu.tr

İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi 

Mehmet Çalışkan

mehmet.caliskan@bozok.edu.tr

İletişim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Nazmi Ekin Vural

ekin.vural@bozok.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Gökçen Aydın Akbuğa

gokcen.aydin@bozok.edu.tr

Spor Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

İzzet Kırkaya

izzet.kirkaya@bozok.edu.tr

Turizm Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Esra Balıkçı

esra.balikci@bozok.edu.tr

Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi

Nilgün Özbaş

nilgun.ozbas@bozok.edu.tr

Sarıkaya Fizyoterapi ve Reh. Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi

Şemsinnur Göçer

semsinnur.gocer@bozok.edu.tr

Yerköy Adalet M.Y.O.

Dr. Öğr. Üyesi

Gülçin Eroksal Ülger

gulcin.eroksal@bozok.edu.tr

Eğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Filiz Akar

filiz.akar@bozok.edu.tr

Yozgat Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi

Gülfinaz Özoğul

gulfinaz.ozogul@bozok.edu.tr

Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör.

Sadettin Güçlü

sadettin.guclu@bozok.edu.tr

Akdağmadeni M.Y.O.

Öğr. Gör. Dr.

İlker Kılıç

ilker.kilic@bozok.edu.tr

Boğazlıyan M.Y.O.

Öğr. Gör.

Aysun Şehit

aysun.sehit@bozok.edu.tr

Çekerek Fuat Oktay S.H.M.Y.O.

Öğr. Gör.

Şahin Bayraktar

sahin.bayraktar@bozok.edu.tr

Şefaatli M.Y.O.

 

*

Yozgat Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör.

Cihan Özçelik

cihan.ozcelik@bozok.edu.tr

 

Daire Başkanı

Alpaslan Doğan

alpaslan.dogan@bozok.edu.tr

 

Öğrenci

Fuat Bölükbaşı

16301119120@ogr.bozok.edu.tr

Tıp Fakültesi

  *  

Fen Edebiyat Fakültesi

 

*

 

Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

Öğr. Gör.

Nida Kıyıcı

nida.kiyici@bozok.edu.tr

Sorgun M.Y.O.

 

*

 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

 Doç. Dr.

Murat Kadir Yeşilyurt

 kadir.yesilyurt@bozok.edu.tr

 

Kalite Komisyonu Alt Çalışma Grupları için Tıklayınız

 

İdari Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Uğur KÖLEMEN - Genel Sekreter V.

Ahmet ASLAN- Genel Sekreter Yardımcısı

Alpaslan DOĞAN - Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Ahmet ASLAN - İdari Ve Mali İşler Daire Başkan Vekili

Abdullah Salih İPEK - Personel Daire Başkanı

Hüseyin HARMANCI - Bilgi İşlem Daire Başkanı

İzzet Ünlü- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

Hüseyin Serdar RAMAZANOĞLU - Öğrenci İşleri Daire Başkan Vekili

İbrahim ÖNAL - Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Eyyup TANIŞ - Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı

Yönetim Temsilcisi

Prof. Dr. Şenol AKIN
Rektör Yardımcısı

Koordinatör

 

Kalite Güvence Yönergesi

Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 35’inci maddesi ile 23.11.2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. Yönregeye ulaşmak için tıklayınız

Bilgilendirme Faaliyetleri

Yükseköğretimde kalite 2015 yılında çıkarılan bir yönetmelikle kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulu ile kurumsal bir yapıya kavuşturulmuştur. Bu yılı takiben  üniversitelerde kalite komisyonları oluşturularak, bu komisyonlar ile yükseköğretimde kalite üniversitelerde bir yaşam biçimi veya alışkanlık haline dönüştürülme çalışmalarına başlanılmıştır. Sürecin üniversitelerin iç ve dış paydaşları tarafından daha anlaşılır ve paydaşların yükseköğretimde kalitenin artırılmasının anlamının ne olduğu, iç ve dış paydaşlara kalitenin neler kazandıracağının anlatılması, kısacası yükseköğretimde kalitenin üniversitemiz iç paydaşları arasında farkındalık oluşturma, bu sistemi benimseme ve içselleştirilmesi amacıyla Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şenol Akın bizzat tüm birimlere giderek tüm iç paydaşları bu konuda bilgilendirmiştir. Bu bilgilendirme faaliyetlerine devam edilmektedir. 

KİDR Faaliyetleri

Yozgat Bozok Üniversitesi her yıl düzenli olarak Kurum İç Değerlendirme Raporlarını, Kalite Komisyonu tarafından birimlerden veriler talep ederek hazırlamaktadır. Üniversitemiz şu ana kadar 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait Kurum İç Değerlendirme Raporlarını hazırlamış ve Yükseköğretim Kalite Kuruluna sunmuştur. Kalite Komisyonu Kurum İç Değerlendirme raporlarını hazırlarken, Kalite Güvence Sistemi, Eğitim-Öğretim, Araştırma ve Geliştirme-Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi kısımları ile ilgili iş bölümü yapılmış, her bir bölümden sorumlular belirlenmiş, daha sonra nihai rapor komisyon üyelerinin yapmış oldukları yoğun toplantılar neticesinde hazırlanmıştır. Bu raporlar tüm birimlere gönderilerek ve web sayfamızda görünür halde tutularak tüm paydaşların incelenmesine sunulmuştur. 

Komisyon Toplantıları

KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAKLARI 

LİNK1

LİNK2

LİNK3

LİNK4

LİNK5

LİNK6

LİNK7

LİNK8

LİNK9

LİNK10

LİNK11

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ TOPLANTI TUTANAKLARI 

 

LİNK1

LİNK2

LİNK3

LİNK4

Personel Memnuniyet Anketi

İdari Personel Memnuniyet Anketi:

Bu anket Üniversitemiz değerli idari personeline Üniversitemizde sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak üzere hazırlanmıştır. İlginiz için Teşekkür Ederiz…

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs1K_IyD4eGieoUCHMnvFRMVFyF6jIcdF_zZQXVukunusTJg/viewform?usp=sf_link  

 

Akademik Personel Memnuniyet Anketi:

Bu anket Üniversitemiz değerli akademik personeline Üniversitemizde sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak üzere hazırlanmıştır. İlginiz için Teşekkür Ederiz…

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP6N4OV2ZQKV2awvRqs8BEVmz0cdVn0VdmX77ZW9HXI2mVog/viewform?usp=sf_link  

 

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Öğrenci Memnuniyet Anketi:

Bu anket Üniversitemiz değerli öğrencilerine yönelik Üniversitemizde sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak üzere hazırlanmıştır. İlginiz için Teşekkür Ederiz…

https://forms.gle/U6wb7uURm4JUwVqy7

Öneri Anketi

Yozgat Bozok Üniversitesi vermekte olduğu hizmetlerin kalitesini artırabilmek amacıyla öneri sistemini hayata geçirmiştir. Önerileriniz hizmet kalitemize önemli katkılar sağlayacaktır. Zaman ayırıp öneride bulunmanızdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz. Öneri yapmak için tıklayınız. 

Mezunlar Anketi

Değerli Mezunlarımız, 

Üniversitemizin yükseköğretimde kalitenin artırılması kapsamında yapacağı çalışamlara veri oluşturmak üzere siz değerli mezunlarımızın görüşlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yozgat Bozok Üniversitesi'ne formu doldurarak yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.  Bu veri formu Yozgat Bozok Üniversitesi mezunlarımızın iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve memnuniyet düzeyinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Elde edilecek bilgiler, Yozgat Bozok Üniversitesi Kalite Komisyonu’nun çalışmalarında kullanılacaktır. Sorulara vereceğiniz cevapların doğruluğu sizden sonra eğitim alacak öğrencilere yönelik vereceğimiz hizmetin kalitesini artırabileceği için son derece önemlidir. Katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz. Anket formuna ulaşmak için tıklayınız

Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması için tıklayınız.

Örnek Form ve Listeler

Raporlar

2021 Sistem Performans Raporuna ulaşmak için tıklayınız

PERSONEL

Yasin REYHAN                      Ahmet DİŞLİOĞLU
Bilgisayar İşletmeni                        Memur

KİDR

Yozgat Bozok Üniversitesi 2015 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu- rapora ulaşmak için tıklayınız

Yozgat Bozok Üniversitesi 2016 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu- rapora ulaşmak için tıklayınız

Yozgat Bozok Üniversitesi 2017 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu- rapora ulaşmak için tıklayınız

Yozgat Bozok Üniversitesi 2018 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu- rapora ulaşmak için tıklayınız

Yozgat Bozok Üniversitesi 2019 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu- rapora ulaşmak için tıklayınız

Yozgat Bozok Üniversitesi 2020 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu- rapora ulaşmak için tıklayınız

Yozgat Bozok Üniversitesi 2021 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu- rapora ulaşmak için tıklayınız

Yozgat Bozok Üniversitesi  Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Klavuzuna ulaşmak için tıklayınız (pdf) (Revize_Sürüm 3.0)

YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı : Sürüm 3.0 Hakkında Sunuma ulaşmak için tıklayınız

Yozgat Bozok Üniversitesi 2018 Kurumsal Geri Bildirim Raporuna ulaşmak için tıklayınız

Yozgat Bozok Üniversitesi 2021 Kurumsal İzleme Raporuna ulaşmak için tıklayınız

Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlanmasına ilişkin Süreç Yönetimi Kitabı için tıklayınız (Yakında)

Kalite El Kitabı

Kalite El Kitabına ulaşmak için tıklayınız.

Formlar

 01-YBÜ-FRM-001 KEK ŞABLONU

02-YBÜ-FRM-002 PRS-PRD-TLM ŞABLONU

03-YBÜ-FRM-003 LİSTELER-PLN ŞABLONU

04-YBÜ-FRM-004 REVİZYON TALEBİ ve DEĞİŞİKLİK İSTEK FORMU

05-YBÜ-FRM-005- KALİTE HEDEFLERİ FORMU

06-YBÜ-FRM-006 YGG  TUTANAĞI

07-YBÜ-FRM-007 SİSTEM PERFORMANS RAPORU

08-YBÜ-FRM-008 EĞİTİM KATILIM FORMU

09-YBÜ-FRM-009 EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU

10-YBÜ-FRM-010 EĞİTİM SİCİL KARTI

11-YBÜ-FRM-011 ORYANTASYON EĞİTİM FORMU

12-YBÜ-FRM-012 MAKİNA BAKIM KARTI

13-YBÜ-FRM-013-YBÜ-FRM-013  SATINALMA TALEP FORMU

14-YBÜ-FRM-014 PİYASA FİYAT ARAŞTRMA TUTANĞI

15-YBÜ-FRM-015 TEDARİKÇİ BİLGİ FORMU

16-YBÜ-FRM-016 UYGUN OLMAYAN ÜRÜN FORMU

17-YBÜ-FRM-017- ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKET FORMU

18-YBÜ-FRM-018 PROSES-HİZMET-FAALİYET İZLEME FORMU

19-YBÜ-FRM-019 DİLEK ÖNERİ FORMU

20-YBÜ-FRM-020  İÇ TETKİK RAPORU

21-YBÜ-FRM-021 ARŞİV BELGE ÖDÜNÇ / İADE FORMU

22-YBÜ-FRM-022 ARŞİV EVRAKI İMHA FORMU

23-YBÜ-FRM-023 DOSYA İÇERİĞİ FORMU

24-YBÜ-FRM-024 ARIZA TALEP FORMU

25-YBÜ-FRM-025 DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU

26-YBÜ-FRM-026 ÖĞRENCİ DEVAM LİSTESİ

27-YBÜ-FRM-027 SINAV SONUÇ BİLDİRİM FORMU

28-YBÜ-FRM-028 BAP PROJE BAŞVURU FORMU GENEL

29-YBÜ-FRM-029 BAP Lisansüstü Tez Projeleri BEYAN FORMU

30-YBÜ-FRM-030 BAP Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri BEYAN FORMU

31-YBÜ-FRM-031 BAP TEKLİF DEĞERLENDİRME FORMU

32-YBÜ-FRM-032 BAP ARA RAPOR FORMU

33-YBÜ-FRM-033 BAP SONUÇ RAPORU FORMU GENEL

34-YBÜ-FRM-034 BAP Sonuc_Raporu_UIP

35-YBÜ-FRM-035 LİSANSÜSTÜ TEZ ÖNERİ FORMU

36-YBÜ-FRM-036 LİSANSÜSTÜ TEZ KONUSU DEĞİŞTİRME FORMU

37-YBÜ-FRM-037 LİSANSÜSTÜ TEZ SAVUNMA SINAVI TUTANAK FORMU

38-YBÜ-FRM-038 LİSANSÜSTÜ TEZ TESLİM FORMU

39-YBÜ-FRM-039 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ ÖNERİSİ FORMU

40-YBÜ-FRM-040 LİSANSÜSTÜ TEZ ADI DEĞİŞİKLİĞİ TALEP FORMU

41-YBÜ-FRM-041 TEKNİK SERVİS ÜRÜN GİRİŞ/ÇIKIŞ FORMU

42-YBÜ-FRM-042 LİSANSÜSTÜ DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEP FORMU

43-YBÜ-FRM-043 LİSANSÜSTÜ İLİŞİK KESME FORMU

44-YBÜ-FRM-044 LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA TEZ SAVUNMA JÜRİSİ ATAMA FORMU

45-YBÜ-FRM-045 DOKTORA YETERLİK SINAVI TUTANAK FORMU

46-YBÜ-FRM-046 DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ (TİK) ATAMA FORMU

47-YBÜ-FRM-047 DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA TUTANAĞI FORMU

48-YBÜ-FRM-048 DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ (TİK) ARA RAPOR TUTANAK FORMU

49-YBÜ-FRM-049 LİSANSÜSTÜ PROJE TESLİM FORMU

50-YBÜ-FRM-050 SEM YOKLAMA FORMU

51-YBÜ-FRM-051 ÇALIŞAN MENUNİYETİ FORMU

52-YBÜ-FRM-052 BAP REVİZYON NOTLARI FORMU

53-YBÜ-FRM-053 BAP ULUSLARARASI ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ PROJESİ BAŞVURU FORMU

54-YBÜ-FRM-028 BAP SÖZLEŞME GENEL

55-YBÜ-FRM-055 DERS MUAFİYETİ TALEP FORMU

56-YBÜ-FRM-056 LİSANSÜSTÜ ARA SINAV MAZERET FORMU

57-YBÜ-FRM-057 NOT DÜZELTME FORMU

58-YBÜ-FRM-058 LİSANSÜSTÜ NOT İTİRAZ FORMU 

59-YBÜ-FRM-059 ÖĞRENCİ BELGESİ-EK-C2-TRANSKRİPT -NOT DURUM BELGESİ TALEP FORMU

60-YBÜ-FRM-060 LİSANSÜSTÜ KAYIT DONDURMA TALEP FORMU

61-YBÜ-FRM-061 KAYIP/ZARAR GÖRMÜŞ KİMLİK BİLDİRİM FORMU

62-YBÜ-FRM-062 MAZARET DERS KAYDI DİLEKÇE FORMU

63-YBÜ-FRM-063 ÖĞRENCİ İLİŞİK KESME FORMU

64-YBÜ-FRM-064 PERSONEL İLİŞİK KESME FORMU

65-YBÜ-FRM-065 GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ

66-YBÜ-FRM-066 ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI TESLİM FORMU

67-YBÜ-FRM-067 ÖZEL GİDEN ÖĞRENCİ FORMU

68-YBÜ-FRM-068 YAZ DÖNEMİNDE DERS ALMA FORMU

69-YBÜ-FRM-069 TOPLULUK KURMA TALEP FORMU

70-YBÜ-FRM-070 ETKİNLİK TALEP FORMU

71-YBÜ-FRM-071 GÜNLÜK TEMİZLİK İZLEME FORMU

72-YBÜ-FRM-072 YEMEKHANE AYLIK DENETLEME FORMU

73-YBÜ-FRM-073 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ AYLIK PUANTAJ FORMU

74-YBÜ-FRM-074 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

75-YBÜ-FRM-075 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ DEVAM FORMU

76-YBÜ-FRM-076 KAFİLE İSİM LİSTESİ

77-YBÜ-FRM-077 E-POSTA İSTEK FORMU

78-YBÜ-FRM-078 ETKİNLİK ARAÇ TALEP FORMU

79-YBÜ-FRM-079 ARŞİV DEVİR FORMU

80-YBÜ-FRM-080 MERKEZ ARŞİVİ DEVİR FORMU

81-YBÜ-FRM-081 BİRİM ARŞİVİ DEVİR FORMU

82-YBÜ-FRM-082 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA TALEP FORMU 

83-YBÜ-FRM-083 BİRİM ORYANTASYON TAKİP FORMU

84-YBÜ-FRM-084 MUAYENE VE KABUL TUTANAĞI

85-YBÜ-FRM-085 YEMEK BURSU BAŞVURU FORMU

86-YBÜ-FRM-086 GEÇİCİ KİMLİK KARTI TESLİM BELGESİ

87-YBÜ-FRM-087 MALZEME İSTEK FORMU

88-YBÜ-FRM-088 İLETİŞİM, PROTOKOL VE ENFORMASYON MÜDÜRLÜĞÜ ETKİNLİK TALEP FORMU

89-YBÜ-FRM-089 BÖLÜM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/PROGRAM ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ BAŞVURU FORMU

90-YBÜ-FRM-090 BÖLÜM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/PROGRAM ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SEÇİMLERİ BİRLEŞİK OY PUSULASI 

91-YBÜ-FRM-091 BÖLÜM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/PROGRAM ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ BAŞVURULARI TESLİM TUTANAĞI

92-YBÜ-FRM-092 BÖLÜM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/PROGRAM ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SANDIK KURULU SEÇİM SONUÇ TUTANAĞI 

93-YBÜ-FRM-093 BÖLÜM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/PROGRAM ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SANDIK KURULU SEÇİM SONUÇLARINI TESLİM TUTANAĞI

94-YBÜ-FRM-094 İME-Staj İşletme Değerlendirme Formu

95-YBÜ-FRM-095 İME-Staj Kabul Belgesi ve Sözleşmesi

96-YBÜ-FRM-096 İME-Staj Defteri

97-YBÜ-FRM-097 Öğretim elemanı İME-Staj Sınavı Değerlendirme Formu

98-YBÜ-FRM-098 İME Sorumlu Öğretim elemanı Denetleme Formu

99-YBÜ-FRM-099 BENZERLİK ve İNTİHAL RAPORU

100-YBÜ-FRM-100 AÇILACAK DERSLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİ FORMU

101-YBÜ-FRM-101 ASKERLİK SEVK TEHİRİ/ SEVK TEHİRİ İPTAL İSTEM FORMU

102-YBÜ-FRM-102 DOKTORA YETERLİK BAŞVURU FORMU

103-YBÜ-FRM-103 HAFTALIK DERS PROGRAMI FORMU

104-YBÜ-FRM-104 SINAV SONUÇ BİLDİRİM FORMU

105-YBÜ-FRM-105 LİSANSÜSTÜ TEZ SAVUNMA SINAVI SORU TUTANAĞI

106-YBÜ-FRM-106 LİSANSÜSTÜ SEMİNER SINAV TUTANAĞI VE KATILIMCI LİSTESİ FORMU

107-YBÜ-FRM-107 LİSANSÜSTÜ BİLİMSEL HAZIRLIK UYGULANACAK ÖĞRENCİLER VE ALACAĞI DERSLER FORMU

108-YBÜ-FRM-108 SINAV YOKLAMA TUTANAĞI

109-YBÜ-FRM-109 YARIYIL SONU SINAV ÜCRET FORMU

110-YBÜ-FRM-110 LİSANSÜSTÜ TEZ ONAY FORMU

111-YBÜ-FRM-111 LİSANSÜSTÜ TEZ DÜZELTME FORMU

112-YBÜ-FRM-112 LİSANSÜSTÜ TEZ ÖN İNCELEME FORMU

113-YBÜ-FRM-113 TEK DERS/ÜÇ DERS SINAVI BAŞVURU FORMU

114-YBÜ-FRM-114 LİSANSÜSTÜ DERS TELAFİ FORMU

115-YBÜ-FRM-115 İME-STAJ DOSYASI TESLİM FORMU 

116-YBÜ-FRM-116 İŞLETME DEĞERLENDİRME FORMU 

117-YBÜ-FRM-117 BAP Uluslararası Araştırma İşbirliği Projesi BİRİM UYGUNLUK FORMU

118-YBÜ-FRM-028 BAP SÖZLEŞME _TEZ

119-YBÜ-FRM-119 ÖZGEÇMİŞ FORMU 

120-YBÜ-FRM-120 RİSK TESPİT VE SEVİYE BELİRLEME FORMU

121-YBÜ-FRM-121 RİSK BELİRLEME KRİTELERİ FORMU

122-YBÜ-FRM-122 BAP KOMİSYONU KARARLARI FORMU

123-YBÜ-FRM-123 BAP Hakem ücreti formu

124-YBÜ-FRM-124 DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ ATAMA FORMU

125-YBÜ-FRM-125 DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ ATAMA FORMU

126-YBÜ-FRM-126 DOKTORA YETERLİLİK SINAV JURİSİ ÖNERİ FORMU

127-YBÜ-FRM-127 KENEVİR GRUP BAŞKANI PROJE DEĞERLENDİRME FORMU

128-YBÜ-FRM-128 DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ (TİK) TOPLANTI TARİHİ BİLDİRİM FORMU

129-YBÜ-FRM-129 TEZ / PROJE KONTROL LİSTESİ

130-YBÜ-FRM-130 LİSANSÜSTÜ EK SÜRE TALEP FORMU

131-YBÜ-FRM-131 TOPLANTI TUTANAK FORMU

132-YBÜ-FRM-132 YATAY GEÇİŞ BAŞVURU  FORMU

133-YBÜ-FRM-133 MEZUNİYET İŞLEMLERİ BAŞLATILMASI FORMU 

134-YBÜ-FRM-134 HARC İADE TALEP  FORMU

135-YBÜ-FRM-135 PASAPORT HARCI MUAFİYETİ BAŞVURU FORMU

136-YBÜ-FRM-136 YAZ OKULU ÖN KAYIT/KESİN KAYIT FORMU

137-YBÜ-FRM-137 PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA GÖREVLENDİRMESİ

138-YBÜ-FRM-138 TIP FAKÜLTESİ SINAV TESLİM TUTANAĞI

139-YBÜ-FRM-139 TIP FAKÜLTESİ SORU HAZIRLAMA FORMU

140-YBÜ-FRM-140 TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ DEVAM DURUMU LİSTESİ

141-YBÜ-FRM-141 TEKNİK GEZİ KATILIM BEYAN FORMU

142-YBÜ-FRM-142 TEKNİK GEZİ SONUÇ RAPORU FORMU

143-YBÜ-FRM-143 TEKNİK GEZİ KATILIMCI LİSTESİ

144-YBÜ-FRM-144 TOPLULUK ETKİNLİK RAPORU FORMU

145-YBÜ FRM- 145 SÜREKLİ İŞÇİ MAAŞ PUANTAJI

146-YBÜ-FRM -146 SÜREKLİ İŞÇİ FAZLA MESAİ PUANTAJI

147-YBÜ-FRM-147 TUAM ÇALIŞMA BİLDİRİ FORMU

148-YBÜ-FRM-148 TUAM ARAŞTIRMA PROJESİ BAŞVURU FORMU

149-YBÜ-FRM-149 TUAM TALEP FORMU

150-YBÜ-FRM-150 TAŞIT TALEP/TAHSİS FORMU

151-YBÜ-FRM-151 ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURU DİLEKÇESİ

152-YBÜ-FRM-152 ÖĞRETİM ELEMANI SINAV SORU VE CEVAP TUTANAĞI

153-YBÜ-FRM-153 ÖĞRETİM ELEMANI SINAV YOKLAMA TUTANAĞI

154-YBÜ-FRM-154 ETİK KOMİSYONU BAŞVURU FORMU

155-YBÜ-FRM-155 ETİK KOMİSYONU KATILIMCILAR İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU

157-YBÜ-FRM-157 ETİK KOMİSYONU ÖZGEÇMİŞ FORMU

158-YBÜ-FRM-158 ETİK KOMİSYONU BAŞVURU KONTROL LİSTESİ

159-YBÜ-FRM-159 ETİK KOMİSYONU ARAŞTIRMACI TAAHHÜTNAMESİ

160-YBÜ-FRM-160 ETİK KOMİSYONU BAŞVURU DEĞERLENDİRME RAPORU

161-YBÜ-FRM-161 KURUM DIŞI PROJE KAYIT FORMU

162-YBÜ-FRM-162 ASKERLİK İÇİN AYRILIŞ DİLEKÇESİ

163-YBÜ-FRM-163 ASKERLİK SONRASI GÖREVE BAŞLAMA DİLEKÇESİ

164-YBÜ-FRM-164 GÜVENLİKLERLE İLGİLİ TUTANAK

165-YBÜ-FRM-165 LİSANSÜSTÜ TEZ SAVUNMA SINAVI KATILIMCI LİSTESİ FORMU

166-YBÜ-FRM-166 LİSANSÜSTÜ TEZ DEĞERLENDİRME JÜRİ KİŞİSEL RAPORU

167-YBÜ-FRM-167 LİSANSÜSTÜ DERS SAYDIRMA TALEP FORMU

168-YBÜ-FRM-168 LİSANSÜSTÜ DERS SİLDİRME/SAYDIRMAMA TALEP FORMU

169-YBÜ-FRM-169 LİSANSÜSTÜ İKİNCİ TEZ DANIŞMANI TALEP FORMU

170-YBÜ-FRM-170 DOKTORA TEZ ÖNERİ SINAVI TALEP FORMU

171-YBÜ-FRM-171 LİSANSÜSTÜ DİĞER ANABİLİM DALINDAN DERS ALMA TALEP FORMU

172-YBÜ-FRM-172 - LİSANSÜSTÜ ÜST PROGRAMDAN DERS ALMA TALEP FORMU

173-YBÜ-FRM-173 LİSANSÜSTÜ ALT PROGRAMDAN DERS ALMA TALEP FORMU

174-YBÜ-FRM-174  LİSANSÜSTÜ TEZ SAVUNMA SINAVI DUYURU FORMU

175-YBÜ-FRM-175 DÖNEMİÇİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU

176-YBÜ-FRM-176 GÖREV SÜRESİ UZATMA DİLEKÇESİ  ve AKADEMİK PERSONEL FAALİYET RAPORU

177-YBÜ-FRM-177 ÖĞRENCİLERİN KURUM DAĞILIM LİSTESİ

178-YBÜ-FRM-178 SINAV EVRAKLARI TESLİM TUTANAĞI

179-YBÜ-FRM-179 KURUL KARARLARI TUTANAĞI

180-YBÜ-FRM-180 ŞUBELENDİRME FORMU

181-YBÜ-FRM-181 KOMİSYON KARAR TUTANAĞI

182-YBÜ-FRM-182 KOMİSYON GÜNDEM TUTANAĞI

183-YBÜ-FRM-183 YEŞİL PASAPORT TALEP DİLEKÇESİ

184-YBÜ-FRM-184- ÜAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA VEYA KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMA BİLGİSİ TALEP FORMU

185-YBÜ-FRM-185 AYLIKSIZ İZİN İSTEK FORMU

186-YBÜ-FRM-186 İSTİFA DİLEKÇESİ

187-YBÜ-FRM-187 YEMEKHANE TURNİKELERİ BAKIM-KONTROL ÇİZELGESİ

188-YBÜ-FRM-188 KAMERA SİSTEMLERİ BAKIM-KONTROL ÇİZELGESİ

189-YBÜ-FRM-189 YEDEKLEME YAZILIMI BAKIM-KONTROL ÇİZELGESİ

190-YBÜ-FRM-190 SİSTEM ODASI BAKIM-KONTROL ÇİZELGESİ

191-YBÜ-FRM-191 PROGRAM-BÖLÜM AÇMA TALEPLERİ FORMU

192-YBÜ-FRM-192 PROGRAM-BÖLÜMLERE İLK DEFA ÖĞRENCİ ALIM TALEPLERİ FORMU

193-YBÜ-FRM-193 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

194-YBÜ-FRM-194 ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU FORMU

195-YBÜ-FRM-195 YATAY GEÇİŞ İÇİN ONAY LİSTESİ FORMU

196-YBÜ--FRM-196 PERSONEL NAKİL BİLDİRİM FORMU

197-YBÜ-FRM-197 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURU FORMU

198-YBÜ-FRM-198 İDARİ PERSONEL KURUM DIŞI NAKLEN TAYİN TALEP DİLEKÇESİ

199-YBÜ-FRM-199-EK DERS PUANTAJI

200-YBÜ-FRM-200-YOLLUK TALEP DİLEKÇESİ

201-YBÜ-FRM-201-YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUK BİLDİRİM FORMU

202-YBÜ-FRM-202 BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK SAYFASI

203-YBÜ-FRM-203 YÖNERGE UYGUNLUK SAYFASI

204-YBÜ-FRM-204 DOKTORA TEZ SAVUNMA JÜRİ ATAMA FORMU

205-YBÜ-FRM-205 DOKTORA TEZİ SAVUNMA SINAV TUTANAĞI

206-YBÜ-FRM-206 DOKTORA TEZİ SAVUNMA SINAVI RAPORU

207-YBÜ-FRM-207 DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİNE (TİK) SUNULACAK RAPOR FORMU

208-YBÜ-FRM-208 ÖDEME BELGESİ VE EKİ BELGELER TESLİM/TESELLÜM TUTANAĞI 

209-YBÜ-FRM-209 BELGE/DOSYA İSTEK FORMU

210-YBÜ-FRM-210 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÖĞRENCİ KAYIT FORMU

211-YBÜ-FRM-211 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ DERS İÇİ UYARLAMA TALEP FORMU

212-YBÜ-FRM-212 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ TALEP DEĞERLENDİRME FORMU

213-YBÜ-FRM-213 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ DERS PARTNERİ TAAHHÜTNAMESİ FORMU

214-YBÜ-FRM-214 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ DERS PARTNERİ TAAHHÜTNAMESİ FORMU_PARTNER

215-YBÜ-FRM-215 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ SES KAYIT TAAHHÜTNAMESİ FORMU

216-YBÜ-FRM-216 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ FOTOĞRAF KAYIT TAAHHÜTNAMESİ FORMU

217-YBÜ-FRM-217 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ TALEP CEVAPLAMA FORMU

218-YBÜ-FRM-218 AYLIKSIZ İZİN BAŞLAYIŞ FORMU

219-YBÜ-FRM-219 ÖDÜL BAŞVURU FORMU

220-YBÜ-FRM-220 ÖDÜL KOMİSYONU ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

221-YBÜ-FRM-221 PERSONEL EĞİTİM İHTİYACI BELİRLEME ANKETİ

222-YBÜ-FRM-222 ÖNERİLEN VEYA TALEP EDİLEN EĞİTİMLER LİSTESİ

223-YBÜ-FRM-223 HİZMET İÇİ FAALİYET RAPORU

224-YBÜ-FRM-224 BAP Bursiyer_Talebi_Bilgi_Formu

225-YBÜ-FRM-225 BAP Bursiyer_Baslatma_Bilgi_Formu

226-YBÜ-FRM-226 BAP Bursiyer_Aylık_Beyan_Formu

227-YBÜ-FRM-227 BAP Bursiyer_Cikarma_Bilgi_Formu

228-YBÜ-FRM-228 LİSANSÜSTÜ DERS MUAFİYETİ TALEP FORMU

229-YBÜ-FRM-229 LİSANSÜSTÜ KAYIT DONDURMA TALEP FORMU

230-YBÜ-FRM-230 ASKERLİK İÇİN AYRILIŞ DİLEKÇESİ

231-YBÜ-FRM-231 AYLIKSIZ İZİN DÖNÜŞÜ GÖREVE BAŞLAMA DİLEKÇESİ

232-YBÜ-FRM-232 ASKERLİK SONRASI GÖREVE BAŞLAMA DİLEKÇESİ

233-YBÜ-FRM-233 BAP Teknikşartname Formu

234-YBÜ-FRM-234 BAP Personel Ekleme Beyan Formu

235-YBÜ-FRM-235 BAP Personel Çıkarma Feragat Formu

236-YBÜ-FRM-236 BAP Projeden Üretilen Yayından Feragat Formu

237-YBÜ-FRM-237 BAP Çıktıya Personel Ekleme Formu

238-YBÜ-FRM-238 BAP Tez Ek Süre Beyan Formu

239-YBÜ-FRM-239 BAP Proje Yürütücüsü Olma Talep Formu

240-YBÜ-FRM-240 BAP Proje Yürütücülüğünden Ayrılma Talep Dilekçesi

241-YBÜ-FRM-241 BAP Güncel İş Zaman Çizelgesi Formu

242-YBÜ-FRM-242 HİZMET BELGESİ TALEP FORMU

243-YBÜ-FRM-243 İME-Staj İşyeri değişikliği Formu

244-YBÜ-FRM-244 Staj Muafiyet Dilekçesi

245-YBÜ-FRM-245 Staj Uygulaması değerlendirme Tutanağı Formu

246-YBÜ-FRM-246 3308 Sayılı Kanun Kapsamında Devlet Katkısı Ödeme Formu

Görev Tanımı

Görev Tanımına erişmek için tıklayınız.

Danışma Kurulu Üyeleri

Yozgat Bozok Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeleri:

Üniversite Danışma Kurulu Üyeleri aynı zamanda kalite süreçlerinde Üniversitemizin Dış Paydaşları olarak değerlendirilmektedir.

1-Yozgat Belediye Başkanı

2-Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü                              

3-Yozgat İl Müftüsü

4-Yozgat İl Sağlık Müdürü

5-Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü

6-Yozgat Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü

7-KOSGEB Yozgat Müdürü

8-Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Müdürü

9-Yozgat Makine Mühendisleri Odası Başkanı

10-Yozgat Tabip Odası Başkanı

11-Yozgat Baro Başkanı

12-Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

13-YOSİAD Başkanı

14-İşadamı Erdoğan AKDAĞ

15-İşadamı Bilal ŞAHİN

16-Mezun Temsilcisi Abdullah BİLİCİ

 

Danışma Kurulu Yönergesi için Tıklayınız

Kalite Politikası

Araştırma Politikası

Araştırma Politikası için Tıklayınız

Eğitim Politikası

Eğitim Politikamız;


Yozgat Bozok Üniversitesi; yüz yüze ve uzaktan eğitim süreçleriyle öğrencilerin kendi
tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına izin vererek 21.yüzyıl becerilerini ve ilgili
akademik yetkinlikleri kazandırmayı hedeflemektedir.
Bu bağlamda;
 Eğitimde kaliteyi gözeterek programları paydaş beklentileri çerçevesinde sürekli
iyileştirmek,
 Örgün ve uzaktan eğitim yöntemleri ile öğrenme çıktılarının düzenli olarak izlenmesi
ve iyileştirilmesini sağlamak,
 Formal ve informal eğitimler ile rekabet gücü yüksek mezunlar vererek kurumların
yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak,
 Üniversite-sanayi iş birliğini geliştirerek işgücü piyasasında öğrencilerin mesleki bilgi
sahibi olmalarını sağlamak,
 Etik değerlere ve akademik ilkelere bağlılığı sağlamak,
 Teknolojik yeterliklere sahip bireyler yetiştirmek,
 Başarılı öğrencileri ve personeli ödüllendirmek,

İDARİ- DESTEK SÜREÇLER

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikamız;

Yozgat Bozok Üniversitesi; çağın gereklerini karşılayan, üniversitemizin hedef ve stratejileri doğrultusunda istihdam edilen personelin vasıflarına uygun birimlerde görevlendirerek, performanslarını maksimum seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda;

 • Görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynaklarını planlamak,
 • Özlük işlerinin takibi ve insan kaynaklarına ilişkin görev tanımlarını güncellemek,
 • Kurumsal amaçlara ulaşmak adına yetenekleri keşfetmek, doğru işe doğru kişi prensibiyle istihdam etmek,
 • Hizmet içi eğitim programları ile insan kaynaklarının sürekli gelişimini sağlamak,
 • Objektif kriterler oluşturarak performans yönetimi sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Örgütsel bağlılığın arttırılması için soyut ve somut ödüller ile çalışanları teşvik etmektir.

Toplumsal Katkı Politikası

Toplumsal Katkı Politikamız;

Yozgat Bozok Üniversitesi; ürettiği bilgiyi ve yetiştirdiği nitelikli insan kaynağını toplum yararına kullanmayı esas alan bir yönetim anlayışını kalite temelli bir bakış açısıyla sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda;

 • Ahlaki değerleri özüm­semiş, sorumluluk bilinci yüksek, sosyal, kültürel ve bilgi anlamında tam donanımlı, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek yeterlilikte girişimci mezunlar yetiştirmek,

 

 • Öğrenci topluluklarının sosyal sorumluluk projeleri ile toplum yararına yönelik faaliyetlerini teşvik etmek,

 

 • Ülkenin ve insanlığın geleceğine hizmet edecek araştırma-geliştirme faaliyetlerini sürdürmek ve ortaya çıkan ürünleri Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla toplumun hizmetine sunmak,

 

 • Bölgenin coğrafi ve stratejik konumunu dikkate alarak; çevre, ekonomi, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda bulunduğu şehrin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak,

 

 • Paydaşlara yönelik yaşam boyu öğrenmeye ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek,

 

 • Öğretim elemanlarını Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarına, bölge ve ülkemizin öncelikli alanlarına yönelik araştırma-geliştirme çalışmalarına teşvik etmek,

 

 • Toplumsal katkı süreçlerini paydaşlarla işbirliği içerisinde güvence altına alan örgütsel yapılar oluşturmaktır.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) VERİ GİRİŞİ

KALİTE  VERİ YÖNETİM SİSTEMİ (KYS)

veri girişi için tıklayınız

 

 

 

 

 

 

 

(destek için:kalitek@yobu.edu.tr,  Yasin REYHAN, dahili 1030)

Form A

Uluslararasılaşma Politikası

Uluslararasılaşma Politikamız;

Yozgat Bozok Üniversitesi; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerini uluslararası bir anlayışla belirleyerek geliştirmeyi ve sürdürmeyi hedeflemektedir.

Bu bağlamda;

 • Küreselleşen dünyada uluslararası alanda rekabet edebilir mezunlar yetiştirmek,

 

 • Yabancı dil eğitim olanaklarının arttırılmasını sağlayarak çok kültürlülüğü içselleştirmek, uluslararası öğretim elemanı/idari personel/öğrenci hareketliliğini teşvik etmek,

 

 • Yabancı uyruklu öğrencilerin ve alanında uzman öğretim elemanlarının üniversiteye kazandırılmasını ve çok kültürlü kampüs yaşamının oluşmasını sağlamak,

 

 • Uluslararası ödül kazanan öğretim elemanı ve öğrenci sayısını arttırmak,

 

 • Paydaşımız olan üniversiteler ve çok uluslu kuruluşlarla uluslararası işbirliklerini geliştirmek,

 

 • Uluslararası destekli ve ortaklı yürütülen proje ve yayınları teşvik etmek,

 

 • Uluslararası ortaklı ve nitelikli kültür, sanat ve spor etkinliklerin sayısını arttırmak,

 

 • Uluslararası akredite birim/bölüm/program sayısını arttırmaktır.

Yönetim Sistemi Politikası

Yönetim Sistemi Politikamız;

Yozgat Bozok Üniversitesi; yönetsel, operasyonel ve idari-destek hizmet süreçlerinin yönetimini ve sürdürülebilirliğini çevik liderlik ve kalite odaklı yönetim sistemi ile sağlamayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda;

 • Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, uluslararasılaşma ile idari-destek süreçlerinin ve kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesini mevzuat ve kalite odaklı yönetim sistemiyle güvence altına alarak sürdürülebilirliğini sağlamak,

 

 • İç kalite güvencesi mekanizmaları ile stratejik planın gerçekleştirilmesini sağlamak,

 

 • Misyonu, vizyonu, değerleri ve politikaları bağlamındaki tüm faaliyetlerini etkili, ekonomik,  verimli, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile yürütmeyi esas almak,

 

 • Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma ve toplumsal katkı hedeflerine ulaşmak adına gerekli yönetsel, fiziki ve teknolojik alt yapının geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

 

 • Yönetim sistemleri kapsamında tüm paydaşların karar alma mekanizmalarına katılımını ve memnuniyetini sağlamaktır.

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikasına ulaşmak için Tıklayınız.

Personel

 Yasin REYHAN                       Ahmet DİŞLİOĞLU

Bilgisayar İşletmeni                                             Memur

İletişim

Öğr. Gör. Dr. Ferhat KARAKAYA        Öğr. Gör. Mehmet Fatih KANOĞLU       Yasin REYHAN

                    ....                                                1021                                                            1030

Görev Tanımları

Görev tanımlarına (1-20) ulaşmak için Tıklayınız

Görev tanımlarına (21-40) ulaşmak için Tıklayınız

Görev tanımlarına (41-60) ulaşmak için Tıklayınız

Görev tanımlarına (61-80) ulaşmak için Tıklayınız

Görev tanımlarına (81-100) ulaşmak için Tıklayınız

Görev tanımlarına (101-120) ulaşmak için Tıklayınız

Görev tanımlarına (121-140) ulaşmak için Tıklayınız