You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kanun

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.doc

Tebliği

Kamu İhale Genel Tebliği

Kamu İhale Genel Tebliği.doc

Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği.doc

MİSYONUMUZ

       Bozok Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı olarak kaynaklarımızın verimli, etkin ve şeffaf bir şekilde kullanımını gerçekleştirmek, hizmet verdiğimiz tüm birimlerin kamu ve özel sektörün memnuniyetini sağlamak, teknolojik altyapıyı güçlendirmek, çalışanların takım bilinci içinde bilgi ve becerilerinin katılım ve motivasyonlarını artırılacağı imkânlar oluşturmak, araştırma-geliştirmeye ve eğitim-öğretim alanında yenilikleri üniversitemize kazandırmaya çalışmak.

VİZYONUMUZ

       İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı olarak verilen görevleri, yerinde ve zamanında kurumun ve kamunun menfaatlerini ön planda tutarak, doğruluğu, gerçekçiliği, hesap vermeyi, adil ve ilkeli olmayı, teknolojik gelişmelerden yararlanarak ihale işlemleri, doğrudan temin alımları, tahakkuk işlemleri, bilimsel araştırma proje hizmetleri ve taşınır işlem kayıtları ile üniversitemizdeki diğer birimlerle koordineli çalışarak örnek bir Başkanlık olmayı hedeflemektedir.

ORGANİZASYON ŞEMASI

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Görev Yetki ve Sorumluluklar