You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

HAKKIMIZDA

Fizyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (TIP) programı, Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde 2021-2022 Eğitim Öğretime başlamıştır.

Anabilim Dalında 2 doçent ve 1 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Anabilim Dalımız bünyesinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında 5 yüksek lisans öğrencisi ile eğitime başlamıştır.

 

 

AKADEMİK KADRO

Doç. Dr. Ersen ERASLAN

(Anabilim Dalı Başkanı)


Doç. Dr. Murat ÇAKIR

EĞİTİM ÖĞRETİM

Zorunlu ve Seçmeli Dersler

Zorunlu ve Seçmeli Dersler

TFZY-101 Kas Fizyolojisi

İskelet kası ve düz kasın genel özellikleri. Kasılma tiplerinin moleküler temelleri, Kasılma çeşitleri ve özellikleri, kasılma ve gevşeme mekanizmaları. Kas lifi tipleri ve özellikleri, Sinir kas kavşağı ve aksiyon potansiyelinin iletilmesi. Sinaps çeşitleri. Sinaptik potansiyeller ile ilgili konuları içerir.

TFZY-102 Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisine Giriş

Kalp kasının elektriksel özellikleri, kalp çalışmasının düzenlenmesi, kalp devinimi ve safhaları, kalp sesleri, EKG ve klinik önemi, kan basıncı ve kan basıncının düzenlenmesi, koroner dolaşım, damarların fiziksel ve fizyolojik özellikleri konularını kapsar.

TFZY-111 Duyu Fizyolojisi

Görme organı, görsel sinyalin tanımlanması, anlamlandırılması ve görme kusurları, işitme organı, sesin toplanması elektriksel sinyallere çevrimi ve değerlendirilemesi, denge ve vestibüler sistem. Tat duyusu. Koku duyusu. Somatik duyu fizyolojisi, ağrı duyularını kapsar.

TFZY-112 Egzersiz Fizyolojisi

Kardiyovasküler sistem ve egzersiz, kardiyovasküler regülasyon, fonksiyonel kapasitenin değerlendirilmesi, enerji kapasitesinin ölçümü, aerobik ve anerobik eğitim, pulmoner sistem ve kas-iskelet sistemi fizyolojisi, enerji metabolizması, egzersizde vücut ısısı, egzersizde vücut sıvıları ve tuz, egzersiz ve doping konularını içerir.

TFZY-113 Fizyoloji Laboratuvarları

Osmotik basınçla ilgili deneyler. Çözelti hazırlama. Solunum fonksiyon test cihazını kullanma ve çıktılarını analiz etme, Elektrokardiyografi (EKG) cihazı kullanma ve çıktılarını analiz etme, Elektromiyografi (EMG) cihazı kullanma ve çıktılarını analiz etme, Kan basıncı ölçümü ve değerlendirilmesi, Reflekslerin değerlendirilmesi ve yorumlanması, hematokrit ölçümü, kan grubu, hemoglobin tayini, sedimantasyon hızının tayini, görme testleri-görme alanı testinin yapılması, işitme tipinin değerlendirilmesi gibi laboratuvar uygulamalarını içerir.

TFZY-114 Deney Hayvanlarının Fizyolojisi

Deney hayvanlarının çeşitleri, barınma ve yaşama ortamları, hayvan refahı, yaşam döngülerini, üreme ve gebelik süreleri, laboratuvar hayvanlarını yetiştirme teknikleri. Enjeksiyon tipleri ve ilaç uygulama şekilleri, deneysel metotlar ve uygulama şekilleri konularını içerir.

TFZY-115 Nörotransmitterler ve Etki Mekanizmaları

Nörotransmiterlerin sınıflandırılması, nörotransmiterlerin sentezi ve salgılanması, nörotransmitterlerin beyin bölgelerindeki dağılımı, Nörotransmiterlerin etki mekanizmaları konularını içerir.

TFZY-116 Bağışıklık Sistemi

İmmünolojiye giriş ve tarihçe, immün sistemin tanımlanması ve görevleri, immün sistemin hücreleri ve immünolojik işlevleri, İmmunglobulinlerin tipleri genel özellikleri ve immünolojik işlevleri, bağışıklık sistemi ve immün yanıtın mekanizması, antijen ve antijenik maddelerin genel özellikleri antikor affinitesi, İnterferon ve interlökin çeşitleri, temel immünolojik işlevleri, komplement sistemi, hücre ölümü/öldürme konularını kapsar.

TFZY-103 Kan Fizyolojisi

Kanın fiziksel ve kimyasal özellikleri, kan hücrelerinin oluşumu yaşam süreleri, hemoglobin tipleri ve üretimi, anemi çeşitleri, lökositlerin görevleri, trombositler, hematopoez ve fibronoliz, kompleman sistemi konularını içerir.

TFZY-104 Endokrin Sistem Fizyolojisine Giriş

Endokrin sisteme giriş ve hormonların sınıflandırılması, endokrin ve nöroendokrin sinyal iletimi, Hormonların etki mekanizmaları, Nörohipofizin ve Adenohipofizin tanımlanması ve buralarda sekrete edilen hormonların bilinmesi, Büyüme hormonu ve özellikleri, Tiroit hormonların sentez ve fonksiyonları, Paratiroid hormonların sentez ve fonksiyonları, pankreas hormonlarının sentez ve fonksiyonları, Böbrek üstü ve medulla hormonlarının sentez ve fonksiyonları konularını içerir

TFZY-117 Sinir Sistemi Fizyolojisine Giriş

Sinir sistemi organizasyonu. Kas iğciği ve golgi tendon organı. Nörotransmitter ve işlevleri. Medulla spinalis ve fizyolojik işlevleri. Postür ve hareketi kontrol eden kortikal yollar. Serebellum. Serebral korteksdeki motor ve duygusal alanlar. Talamusun görevleri. Hipotalamusun fonksiyonları. Limbik sistem gibi beyin bölgelerinde gerçekleşen konuları içerir.

TFZY-118 Boşaltım Sistem Fizyolojisine Giriş

Boşaltım sisteminin fonksiyonel özellikleri. Glomerular filtrasyon ve etkili olan faktörler. Böbreklerde dilüsyon ve konsantrasyon mekanizmaları. Klirens. Böbreğin asit baz dengesini düzenleyici rolü. İdrar oluşumu. Sıvı elektrolit dengesinin düzenlenmesi. Diürez ve diüretiklerin etki mekanizması konularını içerir.

TFZY-119 Hipotalamus Hipofiz İlişkisi

Hipotalamusun anatomik yerleşimi komşu yapıları, hipotalamus hipofiz bağlantısı, vasküler ve nöral taşıma mekanizmaları, hipotalamusta yer alan hücre tipleri, adenohipofiz ve nörohipofiz konularını içerir.

TFZY-120 Akciğer Hacim ve Kapasitelerin Ölçümü ve Değerlendirilmesi

Spirometre cihazının kullanılması, akciğer hacimlerinin öğrenilmesi ve hesaplanması, akciğer kapasitelerinin öğrenilmesi ve hesaplanması, obstrüktif ve restriktif hastalıklar konularını kapsar.

TFZY-121 Metabolizma ve Beslenme Fizyolojisi

Isı regülasyonu, bazal metabolizma ve enerji metabolizması, beslenme ve vitaminler, karbonhidrat, protein ve yağ metabolizması. Beslenme davranışının düzenlenmesi, diyet tipleri, asit baz dengesinin regülasyonu konularını kapsar.

TFZY-122 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Makale Yazma

Bilimsel yazımın önemi ve tarihsel gelişimi, bilimsel araştırma süreci ve hipotez kurma, bilimsel makalelerin özellikleri, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme/yorumlama ve rapor yazma tekniklerini ödev, makale, bildiri, poster, tez ve proje yazım türleri, yazılı ve elektronik kaynaklardan yararlanma teknikleri, makale yazılmasına için kullanılan bazı bilgisayar yazılımları, sunum teknolojileri bilimsel makale yazım tekniklerinin açıklanması; etik kavramı ve etik kuramları, araştırma etiği ve yayın etiği, etik dışı davranışlar bilimsel makalelerin incelenmesi ve bilimsel makale yazımı konularını kapsar.

TFZY-123 Duyu Fizyolojisi

Görme organı, görsel sinyalin tanımlanması, anlamlandırılması ve görme kusurları, işitme organı, sesin toplanması elektriksel sinyallere çevrimi ve değerlendirilmesi, denge ve vestibüler sistem. Tat duyusu. Koku duyusu. Somatik duyu fizyolojisi, ağrı duyularını kapsar.

TFZY-124 Makale Yazımı ve Etik İlkeler

Makale tipleri, makalelerin bölümleri, makale taslağı oluşturulması, bilimsel etik, yayın etiği, atıf yapma konularını kapsar.

FORMLAR ve BELGELER

"Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" 10 Ekim 2021 Tarih ve 31624 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Yönetmeliktir.

Formlar

İLETİŞİM

Fizyoloji Anabilim Dalı 

Adres: Çapanoğlu Mah. Cemil Çiçek Cad Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilal Şahin Kampüsü Atatürk Yolu 7. KM 66100 Yozgat Merkez

Tel: 0354 212 70 10 - 11 3181 (Dahili)

Faks: +90 (354) 217 10 72 

E-posta: ersen.eraslan@bozok.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Adres: Atatürk Yolu 7. Km Bilal Şahin Batı Kampüsü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Binası 66100 Yozgat Merkez

Tel: 0354 242 10 32-33

Faks: 0354 242 10 56

E-Posta: lee@bozok.edu.tr

YÖNETİM

Doç. Dr. Ersen ERASLAN

Anabilim Dalı Başkanı

E-mail: ersen.eraslan@bozok.edu.tr

ANA SAYFA

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TIP)

Ana Sayfa