You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ANASAYFA

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilimdalı

 

Dinle ilgili olarak tarihte ve günümüzde ortaya çıkan farklı düşünceleri,  din-akıl, din-birey, din-toplum, din-bilim, din-felsefe bazında düşüncelerin günümüz insanında ve toplumuna ve çağdaş düşünce hareketlerine yansımaları, dini bilginin mahiyeti, din ve inancın insan davranışlarına etkisi, din eğitiminin tarihi ve güncel dil ve anlayış ile sunumu, geçmiş ve günümüzdeki dinlerin ve inançların tanıtımı günümüz din anlayışlarına etkisi, doğru düşünmenin ilke ve kuralları, din öğretiminde öğretim ve eğiticilerin yetiştirilmesi, dini rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin kalitesi, öğretmenlik mesleği, öğretmen adaylarının etkili bir şekilde yetiştirilmesi gibi konuları araştırır.

 

Bölümde okutulan dersler, öğrencilere zengin bir düşünce dünyası, bireysel ve toplumsal sorunlarda sorumluluk alma, bilgiye çok yönlü bakış, tarihsel ve güncel yaklaşımlara eleştirel gözle okuyabilme,  bilimsel alanlara teknolojiye ve evrensel değerlere açık bir anlayış, kanıtlara dayalı bir dünya görüşü ve din anlayışı oluşturma, ülkemizde ve dünyada meydana gelen olayları ilimin ve irfanın gözü ile okuma ve değerlendirme, yazılı ve sözlü olarak kendini akademik ifade edebilme, alanında özgün bilimsel araştırma yapma gibi nitelikleri öğrencilerine kazandırmayı amaçlar. Yüksek lisans programlarında da söz konusu beceri ve araştırmalar disiplinler arası bir yaklaşımla yürütülür.

 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Anabilim Dalındaki Bilim Dalları

Din Eğitimi

Din Psikolojisi

İslam Felsefesi

Din Felsefesi

Felsefe Tarihi

İslam Felsefesi

​​​​​​​Mantık

Dinler Tarihi

​Din Sosyolojisi

AKADEMİK PERSONEL

Akademik Personel

 

Doç. Dr. Ömer DEMİR               

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Selahattin YAKUT  

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Münteha BEKİ   

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi ABDULALI ALIEV  

 

Dr. Öğr. Üyesi ALIYA MUTALLIMOVA

YÖNETİM

 

 

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Ömer DEMİR  

Ana Sayfa