You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

7417 SAYILI AF KANUNU DUYURUSU

          05/07/2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7147 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7417 sayılı kanunla eklenen geçici 83’ üncü madde gereğince af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 07/11/2022 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlıkları, Enstitü/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen veya posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 05 Temmuz 2022

Başvuru Bitiş Tarihi: 07 Kasım 2022 mesai bitimine  kadar ilgili belgelerin teslim edilmesi gerekmekte olup bu tarihten sonra gelen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ile yapılan başvurularda yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar: Terhis tarihini takip eden iki ay içinde başvurmalıdır.

Kaydı Silinen/ Kayıt Sildiren Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

  1. Başvuru Dilekçesi. (Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ)
  2. Kimlik Fotokopisi
  3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
  4. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
  5. Lise Diploması veya Dengi Okul Diploması (Aslı)

 

Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Hiç Kayıt Yaptırmayan Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

  1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ)
  2. Kimlik Fotokopisi,
  3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
  4. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
  5. ÖSYM sınav sonuç belgesi,

 

Af Kanun Metni İçin TIKLAYINIZ

Af Kanununun Uygulama İlkeleri İçin TIKLAYINIZ 

Af Kanunundan Yararlanacak Öğrencilerin Askerlik Durumlarına İlişkin Esaslar İçin TIKLAYINIZ

Akademik Birimlerin İletişim Bilgileri İçin TIKLAYINIZ

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne Yapılacak Başvurular İçin TIKLAYINIZ

3.8.2022 14:02:14