You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Hakkımızda

BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI BAŞKANLIKLARI HAKKINDA

Botanik Ana Bilim Dalı

Botanik Ana Bilim Dalında başta bitki sistematiği, bitki coğrafyası ve bitki ekolojisi olmak üzere, bitki bilimiyle ilgili konularda çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde; bitki çeşitliliğinin tespiti, doğal vejetasyonun tanımlanması, ekosistemlerin korunması, kirlilik kaynaklarının tespiti ve önlenmesi, tıbbi ve ekonomik bitkilerin tespiti, korunması ve kültüre alınması ile ilgili konularda bilgi ve çözümler üreterek  ülke ekonomisi ve toplum gelişimine katkı sağlama amaçlamaktadır. Ana Bilim Dalı bünyesinde kurulan BOZOK Herbaryumu lisans üstü çalışmalar için yeterli düzeyde kaynak eser ve bitki örneği ile zenginleştirilmiştir.

Ana Bilim Dalı kadrosunda 1 Profesör bulunmaktadır.

Zooloji Ana Bilim Dalı

Zooloji Ana Bilim Dalında omurgasız hayvan sistematiği, omurgalı hayvan sistematiği, hayvan ekolojisi, hayvan coğrafyası ve hayvan davranışları gibi temel konularda çalışmalar yapılmaktadır.

Genel Biyoloji Ana Bilim Dalı

Genel Biyoloji Ana Bilim Dalında öncelikle histoloji ve sitogenetik olmak üzere, sitoloji, genetik, fizyoloji, biyokimya ve mikrobiyoloji ile ilgili konularda çalışmalar yapılmaktadır. Ana Bilim Dalı bünyesinde yer alan Biyoloji Araştırma Laboratuarı ve Sitogenetik Araştırma Laboratuarlarında hem Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanları hem de lisansüstü öğrencileri çalışmalarını sürdürmektedir.

Ana Bilim Dalı kadrosunda 2 Profesör bulunmaktadır.

Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı

Moleküler biyoloji, biyoloji biliminin son yıllarda en hızlı gelişen dallarından biri olup organizmaların moleküler düzeyde yapılarını, fonksiyonlarını ve bunların birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkilerini inceler. Bunun sonucu olarak Moleküler Biyoloji uygulamaları tıp, ilaç, gıda, tarım, biyomedikal gibi sektörlerden adli bilimlere kadar çok geniş bir alana yayılmıştır. Ana Bilim dalı bu gelişmelere paralel çalışmalar yapacak şekilde planlanmaktadır.

Ana Bilim Dalı kadrosunda 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı

Hidrobiyoloji’nin diğer bilim dalları ile olan ilişkisi, suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, deniz ve iç suların sınıflandırılması, sulardaki canlı toplulukları, ekosistemlerde madde ve enerji döngüsü, verimlilik, plankton üretimi, su kirliliği gibi konular Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı’nın çalışma konularını oluşturmaktadır.

Ana Bilim Dalı kadrosunda 1 Doktor Öğretim Üyesi bulunmaktadır.

Yönetim

Akademik Personel

Eğtim - Öğretim

İletişim

 

İLETİŞİM

Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erdoğan Akdağ Kampüsü, Atatürk Yolu 7. Km 66100 Yozgat

Telefon: 0 (354) 242 10 21 Dahili: 2551

Faks: 0 (354) 242 10 22

E-mail : biyolojiabd@bozok.edu.tr

 

Doktora Programı

<<  Ders İçerikleri  >>

 

T.C.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Biyoloji Ana Bilim Dalı Doktora Programı Öğretim Planı

Ders izlenceleri için ilgili dersin bağlantısına tıklayınız.

GÜZ YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

Zorunlu/Seçmeli

ECTS

BİY 600*

SEMİNER

0

2

0

Zorunlu

2

BİY 601

MAMALOJİDE SON GELİŞMELER

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 603

BÖCEK EKOLOJİİSİ

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 607

GENETİKTE SON GELİŞMELER – I

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 609

BİTKİ GENETİĞİ

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 611

GELİŞİM GENETİĞİ

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 613

KANSER GENETİĞİ

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 615

İLERİ GENETİK

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 617

MOLEKÜLER BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 619

OKSİDATİF STRES KAYNAKLI DNA HASARI VE TAMİR MEKANİZMALARI

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 621

SİNDİRİM SİSTEMİ VE FİZYOLOJİSİ

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 623

ÜREME FİZYOLOJİSİ

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 625

LİPİD BİYOKİMYASI

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 627

PALEOEKOLOJİ

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 629

TAKSONOMİK TERMİNOLOJİ

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 631

SİSTEMATİK BİYOLOJİ VE BİYOÇEŞİTLİLİK

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 633

İLERİ LİKEN BİYOLOJİSİ

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 635

POPULASYON EKOLOJİSİ

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 637

VEJETASYON EKOLOJİSİ VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 639

İLERİ BİTKİ METABOLİZMASI

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 641

TÜRKİYE İKLİM TİPLERİ

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 643

BİTKİ ÜREME BİYOLOJİSİ

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 645

İLERİ PREPARASYON TEKNİKLERİ UYGULAMALARI I

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 647

İLERİ TOKSİKOLOJİ UYGULAMALARI I

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 649

BİYOLOJİK SAAT

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 651

MOLEKÜLER BİTKİ ISLAHI

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 653

MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİNDE ÖZEL KONULAR

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 655

BİYOAKTİF İNORGANİK BİLEŞİKLER

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 657

TIBBİ BİYOKİMYA I

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 659

TIBBİ FİZYOLOJİ I

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 697**

TEZ ÇALIŞMASI

-

-

-

Zorunlu

25

BİY9XX***

UZMANLIK ALAN DERSİ

8

0

0

Zorunlu

5

BİY 602

KARŞILAŞTIRMALI ARAKNOLOJİ

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 604

GENETİKTE SON GELİŞMELER – II

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 606

TIBBİ GENETİK

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 608

EPİGENETİK

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 610

DNA MARKIRLARI ve UYGULAMALARI

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 612

BİTKİ-MİKROP İNTERAKSİYONLARI

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 614

FONKSİYONEL GENOMİKS

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 616

ENZİMATİK KATALİZ, AKTİVİTE VE REGÜLASYON

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 618

HORMONLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 620

SİNİR FİZYOLOJİSİ

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 622

GENETİKTE BİYOKİMYASAL VE IMMÜNOLOJİK MEKANİZMALAR

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 624

HİDROBİYOLOJİK ÇALIŞMALARDA ARAZİ TEKNİKLERİ

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 626

SU KİRLİLİĞİ VE BİYOLOJİK ETKİLERİ  

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 628

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ  

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 630

SULAK ALANLAR VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 632

BİTKİLERDE ALLELOPATİ

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 634

TÜR VE TÜRLEŞME

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 636

BİTKİ TAKSONOMİSİNDE ÖZEL KONULAR

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 638

BİTKİLERDE BÜYÜME VE FARKLILAŞMA

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 640

BİTKİ KÖK BİYOLOJİSİ 

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 642

DÜNYADA İKLİM TİPLERİ VE BİTKİLER ÜZERİNE ETKİLERİ

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 644

BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİ

3

0

3

Zorunlu

6

BİY 646

İLERİ PREPARASYON TEKNİKLERİ UYGULAMALARI II

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 648

İLERİ TOKSİKOLOJİ UYGULAMALARI II

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 650

TIBBİ BİYOKİMYA II

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 652

TIBBİ FİZYOLOJİ II

3

0

3

Seçmeli

6

BİY 698**

TEZ ÇALIŞMASI

-

-

-

Zorunlu

25

BİY9XX***

UZMANLIK ALAN DERSİ

8

0

0

Zorunlu

5

               

* BİY 600 Seminer dersinin ikinci yarıyılda “Ana Bilim Dalı Seminer Dersi” olarak alınıp başarılması zorunludur.

** Tez aşamasındaki her öğrenci tarafından alınır ve danışman tarafından sonucu “Başarılı / Başarısız” olarak değerlendirilir.

*** BİY 9XX Uzmanlık Alan Dersi, Bozok Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Fen Bilimleri Enstitü Kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda yürütülür ve kodlanılır.

Not: Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan Dersi dışındaki bütün dersler her iki dönemde de açılabilir.

 

Tezli Yüksek Lisans Programı

<<  Ders izlencesi  >>

 

T.C.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Biyoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı

Ders izlenceleri için ilgili dersin bağlantısına tıklayınız.

 

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

 

T

 

U

 

K

Zorunlu/ Seçmeli

 

ECTS

BİY 500*

SEMİNER

0

2

0

ZORUNLU

2

BİY 501

TOHUMLU BİTKİ SİSTEMATİĞİ UYGULAMALARI-I

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 502

TOHUMLU BİTKİ SİSTEMATİĞİ UYGULAMALARI-II

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 503

TOHUMLU BİTKİ SİSTEMATİĞİ TERMİNOLOJİSİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 504

BİYOLOJİDE ARAŞTIRMA VE SUNUM YÖNTEMLERİ

3

0

3

ZORUNLU

6

BİY 505

TÜRKİYE’NİN ENDEMİK BİTKİLERİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 506

TÜRKİYE’DE BİTKİ TAKSONOMİSİ TARİHİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 507

ASTERACEAE TAKSONOMİSİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 508

BİTKİLERDE VARYASYON

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 509

BİTKİ SİTOGENETİĞİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 510

REKOMBİNANT DNA TEKNİKLERİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 511

BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 512

TÜRKİYE VEJETASYONU

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 513

İLERİ SİTOGENETİK

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 514

TÜRKİYE MEMELİLERİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 515

TAKSONOMİK ZOOLOJİNİN PRENSİPLERİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 516

MİKROBİYAL GENETİK

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 517

GENETİK TOKSİKOLOJİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 518

BİTKİ EKOFİZYOLOJİSİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 519

HİSTOPATOLOJİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 520

BİYOLOJİK MÜCADELE

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 521

PROTEİNLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 522

DOKU KÜLTÜR YÖNTEMLERİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 523

İLERİ ENTOMOLOJİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 524

SİTOGENETİK YAZILIM KURALLARI

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 525

ELEKTRON MİKROSKOP TEKNİKLERİ-I

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 526

ELEKTRON MİKROSKOP TEKNİKLERİ-II

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 527

İLERİ HÜCRE BİYOLOJİSİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 528

İLERİ TOKSİKOLOJİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 529

İLERİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ-I

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 530

İLERİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ-II

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 531

İLERİ BİYOİNFORMATİK

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 532

TEMEL MOLEKÜLER BİYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 533

MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 534

NÜKLEİK ASİTLERİN BİYOKİMYASI

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 535

İLERİ MOLEKÜLER GENETİK

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 536

BÖCEK MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 537

GENOMLARIN MOLEKÜLER ANALİZİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 538

MOLEKÜLER DÜZENLEME MEKANİZMALARI

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 539

İLERİ MİKOLOJİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 540

LİKEN SİSTEMATİĞİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 541

LİKENİKOL MANTARLAR BİYOLOJSİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 542

LİKENLERİN BİYOLOJİSİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 543

LİKENOLOJİDE TAYIN VE INCELEME YÖNTEMLERİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 544

BOTANİK TERMİNOLOJİSİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 545

PCR TEKNİKLERİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 546

BÖCEK ÜREME FİZYOLOJİSİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 547

BÖCEK PARAZİOİTLERİNİN İN-VİTRO KÜLTÜRLERİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 548

BÖCEK EKOLOJİSİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 549

EKONOMİK ENTOMOLOJİDE ÖZEL KONULAR

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 550

CARYOPHYLACEAE TAKSONOMİSİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 551

İLERİ BÖCEK KİMYASI I

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 552

İLERİ BÖCEK KİMYASI II

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 553

SAĞLIK BİYOKİMYASI

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 554

DOKU VE SİSTEM FİZYOLOJİSİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 555

MOLEKÜLER METABOKLİZMA

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 556

İLERİ BÖCEK FİZYOLOJİSİ I

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 557

İLERİ BÖCEK FİZYOLOJİSİ II

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 558

İLERİ HÜCRE BİYOLOJİSİ I

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 559

İLERİ HÜCRE BİYOLOJİSİ II

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 560

IŞIK MİKROSKOBU

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 561

BİYOLOJİK BOYALAR

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 562

İSKEMİ REPERFÜZYON HASARI

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 563

TOPRAK ZOOLOJİSİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 564

TOPRAK EKOLOJİSİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 565

OMURGALI HAVANLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİSİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 566

OMURGALI ÖRNEKLERİN TOPLANMASI HAZIRLANMASI VE KORUNMASI

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 567

TATLI SU EKOLOJİSİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 568

ALGAL BİYOTEKNOLOJİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 569

ALGAL TAKSONOMİ VE TOKSİKOLOJİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 570

GÖL EKOSİSTEMLERİNDE ÖTROFİKASYON VE RESTORASYON

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 571

İLERİ EKOLOJİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 572

TEMEL BİYOLOJİK PSİKOLOJİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 573

SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDANLAR

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 574

BÜYÜME FAKTÖRLERİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 575

ÖZEL HİSTOLOJİ

3

0

3

SEÇMELİ

6

BİY 597**

TEZ ÇALIŞMASI

GÜZ

 

-

-

ZORUNLU

25

BİY 598**

TEZ ÇALIŞMASI

BAHAR

-

-

-

ZORUNLU

25

BİY 8XX***

UZMANLIK ALAN DERSİ

GÜZ

8

0

0

ZORUNLU

5

BİY 8XX***

UZMANLIK ALAN DERSİ

BAHAR

8

0

0

ZORUNLU

5

 

 

 

 

 

 

 

 

* BİY 500 Seminer dersinin ikinci yarıyılda “Ana Bilim Dalı Seminer Dersi” olarak alınıp başarılması zorunludur.

** Tez aşamasındaki her öğrenci tarafından alınır ve danışman tarafından sonucu “Başarılı / Başarısız” olarak değerlendirilir.

*** BİY 8XX Uzmanlık Alan Dersi, Bozok Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Fen Bilimleri Enstitü Kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda yürütülür ve kodlanılır.

Not: Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan Dersi dışındaki bütün dersler her iki dönemde de açılabilir.

 

 

Akademik takvim

2021-2022 Bahar Yarıyılı Ders Programı

Ana Sayfa