You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Hakkımızda

Müdür

Öğr. Gör. Özlem SAKLICA

ozlem.saklica@bozok.edu.tr

 

Müdür Yardımcısı

Görevin Kısa Tanımı:

Yozgat Bozok Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin tüm faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla, çalışmalar yapar.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 • Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.
 • Merkezin her türlü faaliyetleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programları yapmak ve yönetmek.
 • Yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.
 • Gerekli olan durumlarda müdürün yerine vekâlet etmek, kurullara başkanlık etmek.
 • İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, İşyeri Hemşiresi çalışmalarını koordine etmek.
 • Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları ile ilgili gelen önerileri karara bağlamak ve bunların görevlerini düzenlemek.
 • Merkezin amacı doğrultusunda ilgili mevzuatta yer alan diğer görevleri yerine getirmek. Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.
 • Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.
 • Müdür Yardımcısı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Rektör Yardımcısı ve Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

Kalite Politikamız

Kalite El Kitabı

Kalite El Kitabı için tıklayınız.

Kalite Güvence Yönergesi

İletişim

İrtibat Adresi

Erdoğan AKDAĞ Kampüsü Atatürk Yolu 7. km YOZGAT 

Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Dekanlık girişi kat:3 kapı no: H303 - H304

Haberler

BİSAMER' DEN REKTÖRLÜK MAKAMINA 

28 NİSAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNÜ ZİYARETİ

 

        Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma merkezi olarak 28 Nisan İş Sağlığı ve Güvenliği Günü olması dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Yücel GÜNEY, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Şenol AKIN’ ı ziyaret ettik. 

        28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü; 2003 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)  tarafından iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacı ile 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü olarak ilan etmiştir. Her sene farklı bir tema ile kutlanan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü bu seneki teması sosyal diyaloğun önemi olarak seçilmiştir. Bu sebep ile Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Rektör Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Yücel GÜNEY, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Şenol AKIN’ ı ziyaret etmek istedik. 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının akabinde gelmesi dolayısıyla minik arkadaşlarımızla bu ziyareti gerçekleştirdik. Minik arkadaşlarımız ile yaptığımız bu ziyarette Rektör koltuğuna, rektör yardımcısı koltuğuna oturarak Rektör,  Rektör yardımcısı olduklarında yapılmasını istediği şeyleri sıraladılar.

       Rektör Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Yücel GÜNEY, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Şenol AKIN misafirperverliklerinden, ilgi alakalarından dolayı teşekkür ederiz.

 

GALERİ

 

            

Personel Listesi

İş Güvenliği Uzmanı

Yasin CANVERDİ

yasin.canverdi@bozok.edu.tr

Misyon, Vizyon

 

Misyonumuz;

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm alanlarda işyeri ihtiyaçlarını karşılamak ve çözümler oluşturmak, sahada edinilmiş tecrübe ve çözümleri birimler ve çalışanların hizmetine sunmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek, kamu cezalandırmalarını yerinde v e zamanında geliştirilen uygun çözümlerle önleyerek hizmet kalitesini sürekli geliştirmek. 

 

Vizyonumuz; 

İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarında yasaların gerektirdiği ve onun ötesinde uygulamalarla tüm birimlerde, çalışanlarla birlikte en üst seviyede başarıyı yakalamak ve geliştirmek bu alanda farkındalığımızı ortaya koyarak hizmet kalitesi en üst düzeyde olmak üzere üniversitemizi sürekli geliştirerek diğer Kamu Kurumlarına İSG çalışmalarında öncülük etmek.

 

İÇ ve DIŞ PAYDAŞLAR

İÇ PAYDAŞLAR

 • Merkez Çalışanları
 • Üniversitede bulunan tüm birimler ve çalışanlar

DIŞ PAYDAŞLAR 

 • Yozgat Belediyesi
 • Yozgat AFAD
 • Yozgat İtfaiyesi
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşları
 • İşçi ve işveren kuruluşları
 • Diğer üniversiteler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği, meslek hastalıkları alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar.

İş Yeri Hekimi

               İşyeri Hekimi

               Dr. Öğr. Gör.

        Murat Serkan SONGUR

  m.serkan.songur@bozok.edu.tr

Görev Tanımları Müdür

Görevin Kısa Tanımı

Yozgat Bozok Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin tüm faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla, çalışmalar yapar. Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Üniversite bünyesinde İSG hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 2. Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, BİSAMER yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 3. Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya başkanlık etmek.
 4. Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya başkanlık etmek.
 5. Merkezin hazırladığı uygulama, araştırma ve bu konularla ilgili çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.
 6. Gerektiğinde Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.
 7. Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.
 8. Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.
 9. Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
 10. Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
 11. Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her takvim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.
 12. Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturulmasına yönelik Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.
 13. İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, resmî ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak Merkezin amacına uygun ön çalışmalar yapmak, ortak projeler geliştirmek ve üretmek.
 14. Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek, personel görevlendirmeleriyle ilgili Rektörlüğe teklif etmek üzere Yönetim Kurulu onayına sunmak.
 15. Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitimi amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek üzere Yönetim Kurulu onayına sunmak.
 16. Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.
 17. Müdür, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Rektör Yardımcısı ve Rektöre karşı sorumludur.

Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

Görevin Kısa Tanımı:

Yozgat Bozok Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin tüm faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla, çalışmalar yapar.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 • Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.
 • Merkezin her türlü faaliyetleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programları yapmak ve yönetmek.
 • Yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.
 • Gerekli olan durumlarda müdürün yerine vekâlet etmek, kurullara başkanlık etmek.
 • İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, İşyeri Hemşiresi çalışmalarını koordine etmek.
 • Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları ile ilgili gelen önerileri karara bağlamak ve bunların görevlerini düzenlemek.
 • Merkezin amacı doğrultusunda ilgili mevzuatta yer alan diğer görevleri yerine getirmek. Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.
 • Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.
 • Müdür Yardımcısı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Rektör Yardımcısı ve Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu Görev Tanımı

Görevin Kısa Tanımı:

Yozgat Bozok Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin tüm faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla, çalışmalar yapar.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 • Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.
 • Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
 • Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
 • Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları ile ilgili gelen önerileri karara bağlamak ve bunların görevlerini düzenlemek.
 • Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
 • Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
 • Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
 • Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.
 • Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
 • Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları ile Üniversite bünyesinde çalışan alanında uzman kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur.
 • Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
 • Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
 • Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan olarak toplanır.
 • Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
 • Yönetim Kurulu toplantısına üç defa üst üste mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.
 • Yönetim Kurulu, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Rektör Yardımcısı ve Rektöre karşı sorumludur.

Danışma Kurulu Görev Tanımı

Görevin Kısa Tanımı:

Yozgat Bozok Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin tüm faaliyetleri ile ilgili, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla, çalışmalar yapar.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 • Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapmak, Müdüre ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
 • Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak Merkezin faaliyetlerine destek sağlamak.
 • Merkezin faaliyet alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda proje, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklerin yapılmasına ilişkin koordinasyonu sağlamak.
 • Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak ve bu kararları rapor haline getirerek Üniversite İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kuruluna sunmak.
 • Merkezin amacı doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.
 • Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen dokuz üye olmak üzere toplam on üyeden oluşur.
 • Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir.
 • Süresi biten üye yeniden seçilebilir.
 • Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır.
 • Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
 • Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.
 • Danışma Kurulu, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Rektör Yardımcısı ve Rektöre karşı sorumludur.

İş Güvenliği Uzmanı Görev Tanımı

Görevin Kısa Tanımı:

İş Güvenliği Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü mezunları veya teknik elemanlardan görevlendirilirler.

Usul ve esasları kanun ve yönetmelikle belirlenen iş sağlığı ve güvenliği konularında faaliyetlerini yürütürler.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde İSG hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.
 2. Risk değerlendirmelerinin yapılmasında ekip liderliği yapmak
 3. İş kazaları ve ramak kala olaylarının incelenmesini sağlamak.
 4. İşveren ve çalışanlar için İSG konusunda danışmanlık hizmeti vermek.
 5. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin düzenlenmesi ve verilmesini sağlamak.
 6. Komite kurul toplantılarına katılmak.
 7. Bina turları ve saha gezi/denetim yapılmasını sağlamak ve katılmak.
 8. Alt işverene bağlı çalışanların İSG hizmetinin denetimini sağlamak.
 9. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda belirtilen görevleri yapmak.
 10. Yozgat Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesi gereği gerekli raporlama işlemlerini yerine getirmek.
 11. Birime gelen her türlü evrak ve dokümanları mevzuata uygun olarak kaydetmek, dosyalamak, çoğaltmak, tasnif etmek, arşivlemek.
 12. Faaliyet alanı ile ilgili kendisine havale edilen veya istenen iş ve işler ile evrakların/yazıların gereğini eşgüdümlü olarak yapmak, cevap yazılarını hazırlamak(kurum içi-kurum dışı), paraflamak ilgili üst yönetici/yöneticilerin onayına/parafına sunmak,
 13. Birimden çıkan her türlü yazı ve dokümanı dağıtıma hazırlamak.
 14. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinde tanımlanmış olan yetkilere sahiptir.
 15. İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.
 16. Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,
 17. Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.
 18. Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Yasin CANVERDİ

Organizasyon Şeması

Kalite El Kitabı

Kalite El Kitabı İçin Tıklayın

Kalite Güvence Yönergesi

Kalite Güvence Yönergesi için tıklayınız.

İş Yeri Hekimi Görev Tanımı

Görevin Kısa Tanımı:

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.

2) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

3) İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak.

4) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.

5) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.

6) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

7) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

8) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.