You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

GEDİK ESRA (2013). Security of the Nation Why Do We Need Mothers of Martyrs in Turkey. disClosure: A Journal of Social Theory, 22, 24-50.

 GEDİK ESRA, PEHLİVANLI KADAYİFCİ EZGİ (2016). More Girls to Choose Engineering as a Major Perspectives from Honey Bees are Becoming Engineers Project. 2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2016, 779-788.

 GEDİK ESRA (2015). Trapped in Between State Market and Family Experiencesof Moderately Educated Divorced and Widow Women. International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women’s Studies, 353-362.

 PEHLİVANLI KADAYİFCİ EZGİ,GEDİK ESRA (2012). Neo Liberal Politikaların Türkiye de Kadın Örgütleri Üzerindeki Etkisine Foucaultgil Bir Bakış. International Women Conference, 366-382.

 GEDİK ESRA (2009). Ideological Ambivalence Of Motherhood: Mothers Of Martyrs In Turkey. Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar, 5, 269-275.

 GEDİK ESRA (2009). Türkiye de Şehit Annelerinin Savaş ve Çözüm Algıları. Fe Dergi: Feminist Eleştiri , 1(2), Doi: 10.1501

GEDİK ESRA (2015). Toplumsal Cinsiyet Ana Akımlaştırmanın Türkiye de Kadın Hareketi Üzerindeki Etkisi Ve Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kavramı. The Academic Elegance, 3(4), 209-228.

 GEDİK ESRA (2011). Türkiye de Şehit Annelerinin Ve Şehit Babalarının Siyasi Katılıma Farklı Bakış Açıları. Toplum ve Bilim(120), 91-108.

 GEDİK ESRA (2013). Türkiye de Dul ve Boşanmış Kadınların Evlilik Sonrası Deneyimleri. Türkiye’nin İnsan Hakları Gündemi Konferansı, 73-76.

 GEDİK ESRA (2012). Türkiye de Boşanmış ve Dul Kadınların Evlilik Sonrası Deneyimleri. 1. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 1-14.

 PEHLİVANLI KADAYİFCİ EZGİ,GEDİK ESRA (2012). Türkiye Sinemasında Kadın Sorunu nu Dert Edinen Sorunlu Filmler. 1. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 1-14.

 GEDİK ESRA,PEHLİVANLI KADAYİFCİ EZGİ (2017). Gender Inequalities in Choosing Engineering as a Major: Experiences from “Honey Bees are Becoming Engineers” Project. 13th Conference of the European Sociological Association(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, Abstract Book.

 GEDİK ESRA,PEHLİVANLI KADAYİFCİ EZGİ (2016). Impact of Neo Liberal Policies on Women s NGOs in Turkey A Foucauldain Analysis. BSA 2016 Annual Conference, 220-221.

 GEDİK ESRA,PEHLİVANLI KADAYİFCİ EZGİ (2016). More Girls to Choose Engineering as a Major Perspectives from Honey Bees are Becoming Engineers Project. 2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL

 GEDİK ESRA,PEHLİVANLI KADAYİFCİ EZGİ (2013). I Cannot Give Birth Yet the Tests are Not Over. 11th European Sociological Association Conference

 GEDİK ESRA (2012). Women s Changing Life Perception After These Women Lost Their Sons in The War in Turkey. Gendered Memories of War and Political Violence: Young Researchers Conference

GEDİK, E. Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Değer Veriyorum Bal Arıları Mühendis Oluyor, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Eğitmen, , 01/01/2016 - 01/06/2017 (ULUSAL)

 GEDİK, E. Kırşehir Gölgeni İzle Yerel Siyasete Kadın Katılımı için Gölge Meclisler, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Eğitmen, , 07/12/2015 - 07/12/2015 (ULUSAL)

GEDİK, E. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizmalarının Güçlendirilmesi, Kadın Dayanışma Vakfı'nın Hollanda Büyükelçiliği desteği ile gerçekleştirdiği bir çalıştay. Bu çalıştayda toplumsal cinsiyet eğitimi verdim., Ankara, Çalıştay, 16.12.2016 -16.12.2016 (Ulusal)

 GEDİK, E. Yozgat İli Kadına Yönelik Şiddeti Önleme İl Eylem Planı Çalıştayı Ekim 2017

 GEDİK, E. Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Farkındalık Eğitimleri Yozgat Merkez Halk Eğitim Merkezi Nisan-Mayıs-Haziran 2017

 GEDİK, E. Interrogating the Fertility Decline in Europe: Politics, Practices, and Representations of Changing Gender Orders,Ruhr University Bochum, Çalıştay, 18.01.2017 -20.01.2017 (Uluslararası)

GEDİK, E. TBMM Aile Bütünlüğü Komisyonu, Komisyonda Boşanmış Kadınların Deneyimleri konulu araştırma sunuldu., Ankara, Çalışma, 21.04.2016 -21.04.2016 (Ulusal)

ÇAKIR, H. ve AKSOY, E. (2016). Yozgat Kırsalında Yaşayan Üç Kuşak Kadının Aile İçi Cinsiyet Rollerindeki Değişim, Turkish Studies Dergisi, 259-280. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9122.

ÇAKIR, H. (2016). Aksu Bora’nın “Kadınların Sınıfı Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası” Kitap Analizi, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 4(8), 266-285.

ÇAKIR, H. (2017). Suriyeli Mülteci Kadınların Sosyo-Kültürel Değişime Uyum Çabaları: Yozgat Örneği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı:4, Ss.53-68.

 ÇAKIR, H. ve BAŞ, H. (2017). Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığının Kadınlarda Yarattığı Psikolojik Şiddet ve Üreme Sağlığına Etkisine Teorik Bakış, Researcher Social Science Studies, 335-350. DOI Number: http://dx.doi.org/10.18301/rss.404.

ÇAKIR, H. (2015). "In Our Recent History Written Press Image of Women: Life Magazine Case", The International Conference on Changing World and Social Research I, Viyana.

 ÇAKIR, H. (2016). "Early Marriage Within The Framework of Feminist Theory", 1st International Women's Congress IWC, Ankara.

 ÇAKIR, H. ve BAŞ, H. (2017). "Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığının Kadınlarda Yarattığı Psikolojik Şiddet ve Üreme Sağlığına Etkisine Teorik Bakış." 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli. (Bildiri Özeti)

 ÇAKIR, H. (2018).”Suç ve Ceza: Kadın ve Suç." Erciyes Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri.

ÇAKIR, H. vd. (2015). "Evlilik Çocuk Oyunu Değil, Çocuk Evlilikler "Türkiye'de Erken Evlilikler", (Ed. Dr. Bengü E. Çolakoğlu), ANKA Kadın Araştırma Merkezi, Ankara.

ÇAKIR, H. Çocuk Erken Tanı ve Uyarı Sisteminin Modellenmesine İlişkin Araştırma Projesi- T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü- Projedeki Rolü: İş Analisti

 ÇAKIR, H. Aile ve Sosyal Politikalar Bilgi Sistemi Ön Analiz Çalışması- T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı- Projedeki Rolü: Proje Asistanı

 ÇAKIR, H. Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Belirlenmesine Yönelik Puanlama Formülü Geliştirilmesi Projesi - T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü- Projedeki Rolü: Proje Asistanı.