You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yozgat Bozok Üniversitesi;  eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi ve akreditasyon süreçleri konularındaki çalışmaları bir çatı altında toplayarak çıkarmış olduğu Yönerge ile  Kalite Komisyonunu oluşturmuştur. Kalite Komisyonumuz üniversitemizdeki yükseköğretimde kalitenin artırılması çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Birimler ile Kalite Komisyonu arasındaki bağlantıyı kurmak ve Komisyon tarafından alınan kararları uygulamak amacıyla 2017 yılında üniversitemizde Akreditasyon ve Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. Ayrıca,  akademik ve idari birimler kendi bünyelerinde oluşturulduğu kalite komiyonları ile tüm süreçlerini birimlerinde uygulamaktadırlar. Kalite Güvence Sistemi verilere dayalı bir süreç (planla, uygula, kontrol et ve önlem al) olması nedeniyle, üniversitemizde gerçekleştirilen tüm faaliyetler için veri temin edilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Bu amaç için öncelikle çalışanların ve hizmet alanların memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi çalışmaları başlatılmıştır. Bu amaç için öğrenci, personel ve mezun anketleri düzenlenmekte, alınan veriler değerlendirilerek sunulan hizmetlerin kalitesi artırılmaya çalışılmaktadır. Bu veri toplama daha da sistemik bir hale getirilerek birimler kendi öğrencisi, personeli ve mezunları ile daha ayrıntılı anketler yaparak, kendi biriminde sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak için faaliyetler yapacaklardır. Komisyonumuz üniversitemizin belirlemiş olduğu kalite politikası çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.