You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

Yasal Düzenlemeler

Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat
(Her birine ulaşmak için: 
www.ozida.gov.tr/mevzuat
Link olanlar sitede mevcuttur)
 
KANUNLAR
 
• 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
• 571 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
• 572 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname


Kanunlar İndirmek İçin 
Buraya Tıklayınız


 
YÖNETMELİKLER
 
• Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik
• Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik
• Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
• Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlü Ve Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği
• Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
• Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik
• Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
• 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü Ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik
• Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
• Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı ve Vakıf İmaret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
• Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
• Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
• Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
• Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği
• Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği
• Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği
• İşaret Dili Tercümanlığı Hizmeti Verecek Personelin Yetiştirilmesi ile Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
 
 
GENELGELER
 
• Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi ile İlgili 2006/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
•   Özürlü İstihdamı ile İlgili 2006/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
•   2005 Özürlülerin İstihdam Yılı Genelgesi

 

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi:11.06.2009
Resmi Gazete Sayısı:27255
BEŞİNCİ KISIM

Özellik Arzeden Faaliyetler

Tarifeli Taşımalar, Terminal İşletmeciliği ve Uluslararası Taşımalar

BİRİNCİ BÖLÜM
Ücret Tarifeleri
Madde 57
 (11) 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunlu olup, altı ile 12 yaş arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın en az % 60 oranında özürlü olduğunu belgeleyen kişiler için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir.