You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Alan Dışı Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, 28/06/2018 tarihli ve 9 sayılı üniversite senoto kararıyla uygulama usul ve esasları belirlenerek kurulmuştur. 2020-2021 Eğitimtim-Öğretim yılında yeni bir ders havuzu oluşturularak aktif hale gelmiştir.

Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, toplumsal hizmet, tarih, ziraat, fen, kültür ve sanat duyarlılığı ile spor ve sağlık faaliyetleri, çevre bilinci, bilim ve teknolojinin yanı sıra kişisel gelişimi destekleyen ve aktarılabilir yeterlilikleri geliştiren derslerdir. Bu dersler kurullar tarafından onaylanarak her bölümün öğretim planlarında ilgili yarıyıllarda “Alan Dışı Seçmeli Dersler” grubu altında toplanarak öğrencilere sunulmaktadır.     

Alan Dışı Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörlüğü Uygulama Usul ve Esaslarının güncel haline ulaşmak için tıklayınız..