You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE AÇILAN ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER, KODLARI VE İÇERİKLERİ

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersi Veren Öğretim Elemanı

ADSL-001

 

Güncel Ekonomik Sorunlar-1

Doç. Dr. Fahri SEKER

ADSL-002

Sosyo-Kültürel Değişim Ve Tarım

Prof. Dr. Uğur BAŞARAN

ADSL-003

Tarla Bitkilerinde Modern Uygulamalar

Dr. Öğr. Üyesi Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ

ADSL-004

Aromatik Bitkiler

Prof. Dr. Belgin COŞGE ŞENKAL

ADSL-005

Endüstriyel Kenevir

Prof. Dr. Güngör YILMAZ

ADSL-006

Tarım Ve Doğa

Doç. Dr. Tuğrul YAKUPOĞLU

ADSL-007

Ekonomik Gelişme Ve Tarım

Dr. Öğr. Üyesi Bekir AYYILDIZ

ADSL-008

Hayvancılıkta Proje Hazırlama Ve Değerlendirme Teknikleri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif BOZ

ADSL-010 

Geleneksel Türk Okçuluğu

Doç. Dr. Murat KORKMAZ

ADSL-011

Para Tarihi-I

Dr. Öğr. Ü. Hacer SANCAKTAR

ADSL-012

Anadolu Kültür Tarihi-I

Dr. Öğr. Ü. M. Bülent ŞENOCAK

ADSL-013

Eski Önasya'da Mitoloji Ve İkonografi-I

Dr. Öğr. Ü. Serkan ERDOĞAN

ADSL-014

Antik Dönem Resim Sanatı-I

Dr. Ayça DOKUZBOY 

ADSL-017

Bilim Tarihi I

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇAVUŞ

ADSL-018

Fizik Ve Yaşam I

Doç. Dr. Hatice KANBUR ÇAVUŞ

ADSL-020

Fotoğraf Teknikleri

Öğr. Gör. Nefise YÜKSEL

ADSL-021

Doğal Afetler

Doç. Dr. Güllü KIRAT

ADSL-022

Gönüllülük Çalışmaları

Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKATA

ADSL-023

Kuantum Fiziği Ve Hayat

Arş. Gör. Dr. Durgun DURAN

ADSL-025

Fizikte Yeni Gelişmeler 1

Doç. Dr. Umut TEMİZER

ADSL-027

Hava Kirliliği Ve Kontrolü

Dr. Öğr. Üyesi Serpil SAVCI

ADSL-028

Temel Latince-1

Doç. Dr. Cristina Mirela Nicolaescu

ADSL-029

Tıbbi Jeoloji

Doç. Dr. Güllü KIRAT

ADSL-030

Işık - Madde Etkileşimi

Doç Dr. Soner ÖZEN

ADSL-032

Rekreasyon

Öğr. Gör. Erol Baykan

ADSL-033

Yaşam Boyu Spor

Prof. Dr. Hayrettin Gümüşdağ

ADSL-034

Çocuk Ve Oyun

Öğr. Gör. Arda Özçelik

ADSL-035

Medeni Hukuk

Öğr. Gör. Hasan Can

ADSL-036

Genel Sanat Tarihi I

Dr. Öğretim Üyesi İlkgül Kaya Zenbilci

ADSL-039

Kimya Tarihi

Prof. Dr. Mustafa Saçmacı

ADSL-041

Kent Jeolojisi

Doç. Dr. Berna Yavuz Pehlivanlı

ADSL-042

Dinlerde İbadet

Dr. Öğr. Üyesi Abdulali Aliev

ADSL-043

Kısa Surelerin Tefsiri

Prof. Dr. Veli Kayhan

ADSL-045

Hadis Ve Sünnetin Önemi

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Akgül

ADSL-046

Kuran-I Kerim’de Adı Geçen Peygamberler Ve Kıssaları

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hilmi Bilgi

ADSL-047

İslam Ahlakı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çalışkan

ADSL-048

Tohumluk Endüstrisi

Prof. Dr. Güngör Yılmaz

ADSL-049

Organik Tarım

Dr. Öğr. Üyesi Levent Yazıcı

ADSL-050

Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerin Kullanımı

Prof. Dr. Belgin Coşge Şenkal

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersi Veren Öğretim Elemanı

ADSL-051

 

Çevre Kirliliği ve Kontrolü

Dr. Öğr. Üyesi Serpil SAVCI

ADSL-052

Akademik Girişimcilik

Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKATA

ADSL-053

Halkla İlişkiler

Arş. Gör. Dr. Selçuk ÇETİN

ADSL-054

Reklam ve Bilinçaltı

Dr. Öğr. Üyesi Simge AKSU

ADSL-055

Teknoloji Bağımlılığı

Dr. Öğr. Üyesi Gülay YILMAZ

ADSL-056

Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirme

Dr. Öğr. Üyesi Esin CERİT

ADSL-057

Yaşlanmak ve Yaşlılık

Öğr. Gör. Dr. Aydan Eda

URVAYLIOĞLU

ADSL-058

Hastalık Bilgisi

Öğr. Gör. Dr. Aydan Eda

URVAYLIOĞLU

ADSL-059

İlk Yardım

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen AYDIN

AKBUĞA

ADSL-060 

Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi

Uygulamalar-I

Dr. Öğr. Üyesi Betül KUŞ

ADSL-061

Aile Sağlığı ve Danışmanlığı

 

Dr. Öğr. Üyesi Funda TOSUN

GÜLEROĞLU

ADSL-062

İlaç Kimyası

Prof. Dr. Mustafa SAÇMACI

ADSL-063

Yaşamda Organik Kimya

Arş. Gör. Dr. İbrahim Evren KIBRIZ

ADSL-064

Sanat ve Kimya

Arş. Gör. Dr. Hatice ARI

ADSL-065

Günlük Yaşamda Kimya

Arş. Gör. Dr. Melek PARLAK KHALİLY

ADSL-066

Deprem ve İnsan       

Doç. Dr. Uğur TEMİZ

ADSL-067

Süs Taşları     

Doç. Dr. Berna YAVUZ PEHLİVANLI

ADSL-068

Hobi Amaçlı Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Arş. Gör. Dr. Tuğba KILIÇ

 

ADSL-069

Egzotik Meyveler

Öğr. Gör. Selcan ÖZYALIN

ADSL-070

İklim Değişikliği ve Gıda Arz Güvenliği

Prof. Dr. Uğur BAŞARAN

ADSL-071

Çim Alan Tesisi

 

Dr. Öğr. Üyesi Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ

ADSL-072

Hobi Amaçlı Meyve Yetiştiriciliği

Doç. Dr. Aysen KOÇ

ADSL-073

Temel Tarım Teknikleri

Doç. Dr. Tuğrul YAKUPOĞLU

ADSL-074

Saksıda Çiçek Yetiştiriciliği

Dr. Öğr. Üyesi Gülden BALCI

ADSL-075

Sürdürülebilir Tarım

Dr. Öğr. Üyesi Levent YAZİCİ

ADSL-076

Bahçe Sanatı ve Peyzaj

Doç. Dr. Kübra YAZİCİ

ADSL-077

Çiçek Bakımı ve Yetiştiriciliği

Doç. Dr. Kübra YAZİCİ

ADSL-078

Hobi Sebzeciliği

Öğr. Gör. Gökçe AYDÖNER ÇOBAN

ADSL-079

Şifalı Meyveler

Öğr. Gör. Erhan BOZKURT

ADSL-080

Peygamber Efendimizin Hayatı

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ATEŞ

ADSL-081

Dinler ve Sembolleri

Dr. Öğr. Üyesi Abdulali ALİEV

ADSL-082

Ağ Temelleri I

Dr. Öğr. Ü. Ahmet Sertol KÖKSAL

ADSL-085

Mukaddes Kitabımız Kur’an-ı Kerim

Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ

ADSL-086

Hobi Balıkçılığı

Prof. Dr. Şenol AKIN