You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Beden eğitimi ve spor anabilim dalının amacı; beden eğitimi ve spora ilişkin konuları analiz edebilme, sorgulama ve araştırma yapma, öngörüde bulunma ve doğru karar alma süreçleri için gerekli temel bilgi ve becerileri aktarmaktır.Eğitimleri sırasında öğrenciler, bilimsel ilkeler çerçevesinde gerekli çalışmaları yapmak zorundadır. Beden eğitimi ve spor alanında verimli sistemlerin tasarlanması, nitelikli eleman yetiştirilmesi, gelişen spor teknolojisi olanaklarının tanıtılması, ülke genelinde beden eğitimi ve sporun gelişmesi amaçlanmaktadır. Böylece uygulanan eğitim programlarına katılan öğrencinin; insan organizmasının yapısını, işleyişini ve davranışlarını bilen, Türk spor örgütünü tanıyan ve karşılaştırmalı değerlendirmeler yapabilen, öğretmenlik ve antrenörlük niteliklerine sahip bir eleman olması amaçlanmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı öğrencilere, Yüksek Lisans (M.Sc.) ve Doktora (Ph.D.) derecelerine erişmeye olanak tanımaktadır. Eğitimleri sırasında öğrenciler bilimsel ilkeler çerçevesinde kuramsal ve deneysel çalışmalar yapmak zorundadır.  Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında, Yüksek Lisans (M.Sc.) ve Doktora (Ph.D.) eğitimi yer almaktadır. Yüksek Lisans (M.Sc.) ve Doktora (Ph.D) Programları için Üniversitenin ve ilgili anabilim dalının gereksinimlerine göre ilan verilir ve öğrenciler, Lisanüstü  Eğitim Enstitüsünce belirilen koşulları sağladıktan sonra Yüksek Lisans ve Doktora programlarına öğrenci olarak kabul edilir. Yüksek Lisans öğrencileri; zorunlu ve seçmeli dersleri almak, yaptığı araştırmaya bağlı olarak tezini sunmakla yükümlüdür. Öğrenciler tezlerini enstitüye sunduktan sonra üç kişilik jüri önünde çalışmalarını sözlü olarak savunmak durumundadır. Tezsiz yüksek lisans derecesi için öğrenciler ders almak ve dönem projesi hazırlamakla yükümlüdür. Derslerini ve dönem projelerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, üç kişilik jüri önünde yeterlik sınavına girmek durumundadır. Doktora programı, ders alımı ve araştırmayı gerektirmektedir. Derslerin bitiminde öğrenci, yeterlilik sınavına girmekle yükümlüdür. Öğrenci, bu sınavı geçtiği takdirde danışmanının önerileri doğrultusunda orijinal bir araştırma konusu bularak çalışmaya başlar ve tezini hazırlar. Öğrenciler tezlerini enstitüye sunduktan sonra beş kişilik jüri önünde çalışmalarını sözlü olarak savunmak durumundadır. 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalına ilk defa 2016-2017 eğitim-öğretim yılında;​ tezli yüksek lisans programına 24 öğrenci almak üzere eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrenci kabulüne başlamıştır. 2021-2022 Güz Döneminde 15 tezli yüksek lisans, 3 doktora ve 4 tezsiz yüksek lisans öğrencisi eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2021 Ekim ayı itibarıyla 34 öğrencimiz tezli yüksek programından mezun olmuştur. 

 

 

YÖNETİM

Prof. Dr. Mehmet GÜÇLÜ

Anabilim Dalı Başkanı

PERSONEL

Akademik Personel İçin Tıklayınız

İdari Personel İçin Tıklayınız

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Öğrenciler, zorunlu ve seçmeli dersleri almak ve yaptığı araştırmaya bağlı olarak tezini sunmakla yükümlüdür. Öğrenciler, tezlerini enstitüye sunduktan sonra üç kişilik jüri önünde çalışmalarını sözlü olarak savunmak durumundadır. Tezsiz yüksek lisans derecesi için öğrenciler, ders almak ve dönem projesi hazırlamakla yükümlüdür. Derslerini ve dönem projelerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, üç kişilik jüri önünde yeterlik sınavına girmek durumundadır. Öğrencinin Yüksek Lisans derecesini alabilmesi için minumum 2 yıl süresi bulunmaktadır.

PROGRAM - DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ

DERS MÜFREDATLARI

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Müfredatı İçin Tıklayınız

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Müfredatı İçin Tıklayınız

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Doktora Müfredatı İçin Tıklayınız

 

PROGRAM ÇIKTILARI 

Tezsiz Yüksek Lisans Program Çıktıları İçin Tıklayınız

Tezli Yüksek Lisans Program Çıktıları İçin Tıklayınız

Doktora Program Çıktıları İçin Tıklayınız

 

DERS İÇERİKLERİ

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri için Tıklayınız

Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri için Tıklayınız

Doktora Programı Ders İçerikleri için Tıklayınız

 

2021-2022 BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMLARI

2021-2022 Tezli Yüksek Lisans Ders Programı İçin Tıklayınız

2021-2022 Tezsiz Yüksek Lisans Ders Programı İçin Tıklayınız

2021-2022 Doktora Ders Programı İçin Tıklayınız

FORMLAR - BELGELER

TEZLİ / TEZSİZ / DOKTORA  /  PROGRAMLARINDA KULLANILAN MATBU FORMLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

 

İLETİŞİM

Adres:  Atatürk Yolu 7. Km Bilal Şahin Batı Kampüsü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Binası 66100 Yozgat

Tel: 0354 242 10 32-33

Faks: 0354 242 10 56

E-Posta: lee@bozok.edu.tr

Ana Sayfa