You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yatay Geçiş, Programlar Arası Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Değişim Programlarında Öğrencilik, Eşzamanlı Öğrenimde Öğrencilik, Özel Öğrencilik, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi 


Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından örgün öğretime yatay geçiş

Madde 13– (1) İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının teklifi ile Senato tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan açılması hâlinde her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde belirlenen yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile senato tarafından bu uygulama esaslarında belirlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar bildirilir. Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında tüm yükseköğretim kurumlarının yurt dışı öğrenci kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi ilan edilir.

(2) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından kontenjan dâhilinde yapılacak kurumlar arası yatay geçişte, kurumlar arası yatay geçiş başarı koşulları aranır. Ancak, öğrenci yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki eşdeğer programın ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip ise yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı ve kontenjan koşulu aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

(3) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

(4) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversite tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için ilan edilen en az veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.

(5) Yabancı uyruklu öğrencinin eğitim dili Türkçe olan programlara geçişinde; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER), Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı lisans ve ön lisans programları için en az “B2” düzeyinde Türkçe puanına sahip olması gerekir. Yabancı uyruklu öğrencinin eğitim dili İngilizce (%100 İngilizce) olan programlara geçişinde, Türkçe puan düzeyi (Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Bursuyla yerleşen öğrenciler hariç) aranmaz. Kısmen İngilizce (%30 İngilizce) olan programlara geçişte ise öğrencinin ”B2” Türkçe düzeyini belgelendirmesi zorunludur.

(6) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının %15’ini geçemez. %15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e, virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır.

(7) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dâhil yurt dışında kurulmuş olan yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarının başarı sıralaması şartı aranan programlarına yatay geçişe ilişkin olarak; Yükseköğretim Kurulu, ek şartlar belirleyebilir.

(8) Yurt dışından yapılan başvurularda, okumuş olduğu bölüme ait ders içeriklerini gösteren doküman eklemesi, Türkçe tercümelerinin olması (yeminli tercüman), belgelerin aslı/noter tasdikli veya o ülkedeki Türk dış temsilciliklerimizden tasdikli sureti olması gerekir.

 

 

 

İletişim
  • 0(354)217 89 91
  • Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66900 Yozgat
  • genel.sekreterlik@bozok.edu.tr
  • bozokuniversitesi@hs01.kep.tr