You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Değerli Öğrencilerimiz;

Bizlerin öncelikli vazifesi sizlere, Yozgat Bozok Üniversitesi çatısı altında güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim ortamı sağlayabilmek; kendi ailenizdeki sıcaklığı aratmayacak bir yaşam alanı sunabilmektir. Bu doğrultuda, hem doğru bir şehirde hem de doğru bir üniversitede olduğunuzu belirtmek isterim.
21. Yüzyılda yükseköğretimin gerekli kıldığı her türlü donanıma sahip olan üniversitemiz, 1992 yılında kurulan Mühendislik-Mimarlık ile Ziraat Fakültesi, 1994 yılında kurulan İktisadi ve İdari Bilimler ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin tecrübesini, birikimini kullanarak; 2006 yılında yeni bir kimlik ve vizyonla Yozgat Bozok Üniversitesi olarak 14 fakülte, 4 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 2 enstitü, 20 Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2.000’i aşkın akademik ve idari personeli; 23.505 öğrencisiyle eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir. Bu süreçte akademik ve idari yapılanmasının yanısıra fiziki altyapısını da sürekli geliştirerek ülkemizin marka üniversiteleri arasındaki yerini almayı başarmıştır.
Üniversitemiz sadece diploma veren bir kurum değil, aynı zamanda 21. yüzyılın becerilerini kazandıran, her açıdan emsalleriyle rekabet eden yeterlikte, sorumluluk bilinci yüksek, ahlaki değerleri önemseyen bireyler yetiştiren bir eğitim müessesesidir. Yaşadığımız dünyanın ve içinde bulunduğumuz toplumun en kıymetli ve yegâne ümidi olan siz gençlerimizi; evrensel, milli ve kendi değerlerine sahip çıkan, farklılıklar içinde güzellikleri arayan, bütünün faydasında mutluluk bulan ve geleceğini planlayan birer insan olarak yetiştirmeken büyük sorumluluğumuzdur. Anadolu tabiriyle ‘Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu koca bir ülkeyi kurtarır.’ Bir kişiyle çok şey değişir, bir kişiyle nice şeyler başarılabilir felsefesiyle öğrenciyi bütün süreç ve faaliyetlerin odak noktası olarak görmekteyiz.
Üniversitemiz, başta Yozgatımız olmak üzere ülke ekonomisine katkı sunacak önemli bir projenin de merkezi olma yolundadır. Bu bağlamda Üniversitemiz, YÖK tarafından yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında “Sürüdürülebilir Biyomalzeme ve Biyoenerji İçin Endüstriyel Kenevir” konulu projesi ile “İhtisaslaşacak Üniversiteler” arasına girmeyi başardı.
Yine Üniversite olarak biz de devletimizin hedefleri ve hamiliği ölçüsünde Uluslararası öğrencilere kapılarımızı açarak imkanlarımızı seferber ettik.
Değerli Öğrencilerimiz,
Çok yakın zamanda Yüksek Hızlı Tren’in aktif hale gelmesiyleTürkiye’nin dört bir yanına ulaşım imkânı daha da kolaylaşacak olan üniversitemizin bulunduğu Yozgat şehri, öğrencilerimiz açısından başta barınma ve konaklama imkânları olmak üzere huzurlu ve güvenli bir ortam sunmaktadır.
Bugün sizler, hayatınızın bu çok önemli bir evresinde, kendinizi daha çok geliştirerek, yaptığınız araştırmalarla, topluma sağladığınız katkıyla ve oluşturacağınız pozitif etkiyle hepiniz etrafını aydınlatan birer münevver olacaksınız.
Üniversitemizin sizlere sağladığı imkânları en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyor, eğitim ve öğretim hayatınızda başarılar diliyorum.