You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Misyon

Yozgat Bozok Üniversitesi; bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan yönüyle girişimci ve yenilikçi, ülkesine ve insanlığa değer katmada evrensel boyutta değişimleri öngören ve hayata geçiren eğitim anlayışı ile kaliteyi esas alan, bilgi üreten ve üretilen bilginin her düzeyde kullanımıyla değişim, dönüşüm ve gelişim süreçlerini yöneten bir üniversite olmayı görev edinmiştir.

 

Vizyon

Girişimci ve yenilikçi yüzü ile ürettiği bilgiyi paydaşlarıyla ekonomik değere dönüştüren ve insanlığın hizmetine sunan öncü üniversitelerden biri olmaktır.

 


Temel Değerler

• Adalet: Yozgat Bozok Üniversitesi bütün süreçlerinde, adaleti tesis etmeyi önemser.
• Özgürlük: Yozgat Bozok Üniversitesi, fikir ve vicdan özgürlüğünün bilimsel gelişmenin ve etkili öğrenmenin olmazsa olmaz bir parçası olduğuna inanır.
• Hoşgörü: Yozgat Bozok Üniversitesi tüm süreçlerinde, paydaşlarını saygı, sevgi ve anlayışla kucaklar.
• Üretkenlik: Yozgat Bozok Üniversitesi bütün mensuplarının üretken olmasını ve bu sayede insanlığa değer katmalarını önemser.
• Girişimcilik: Yozgat Bozok Üniversitesi, paydaşlarının her türlü pozitif girişimcilik çabalarını tüm imkanlarıyla teşvik etmeyi önemser.
• Katılımcılık: Yozgat Bozok Üniversitesi yönetimin karar alma, planlama ve uygulama süreçlerinde paydaşlarının katılımına büyük değer atfeder.
• Kalite Odaklılık: Yozgat Bozok Üniversitesi tüm süreçlerini kalite odaklı olarak yürütür.
• Çevreye Duyarlılık: Yozgat Bozok Üniversitesi bütün mensuplarıyla birlikte çevre ve doğaya saygılı, küresel çevre sorunlarına duyarlı, sürdürülebilir bir çevre anlayışını önemser.
• Hesap Verebilirlik: Yozgat Bozok Üniversitesi tüm süreçlerinde şeffaf ve hesap verebilir olmaya büyük önem atfeder.