You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Danışmanlık Hizmetleri


Üniversitemizde her sınıfa ya da belli sayıdaki öğrenci grubuna bir akademik personel danışman olarak görevlendirilmektedir. Danışmanlar, öğrenciye öğrenimi boyunca eğitim-öğretimlerini ilgili mevzuat çerçevesinde planlayabilmesi konusunda yardımcı olmak, kayıtların yapılması veya yenilenmesi sırasında öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin belirlenmesini, derslere öğretim programları nedeniyle uygulanacak intibaklar konusunda öğrencinin yönlendirilmesini ve öğrencinin mezuniyeti için gerekli dersleri eksiksiz almasını sağlamak, öğrencinin alacağı dersleri akademik başarı durumuna göre değerlendirdikten sonra yarıyıl/yıl kayıt onayını vermek, eğitim-öğretimle ilgili karşılaştığı sorunların çözüm sürecinde öğrenciye yardımcı olmak, üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında öğrenciyi bilgilendirmek ve yönlendirmekle görevlidir.