You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ÜNİVERSİTEMİZ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA İSTASYONU’NDA “HASAT GÜNÜ” ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ


Üniversitemiz Ziraat Fakültesi ve TUAM (Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi) işbirliği ile Yerköy ilçesinde yer alan  Tarımsal Uygulama ve Araştırma İstasyonu'nda “Hasat Günü” etkinliği düzenlendi.

Üniversitemiz Tarımsal Uygulama ve Araştırma İstasyonu’nda 550 dönüm alanda ekimi yapılan buğday, arpa ve çavdarın bileşimi ile elde edilen yem bitkisi tritikale’nin hasadı yapıldı.

Hasat etkinliğine, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz ve Ziraat Fakültesi’nden öğretim elemanları katıldı.

Hasat töreninde konuşan Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanı ve TUAM Müdürü Prof. Dr. Yavuz Gürbüz: “Üniversitemiz Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yerköy ilçesinde yer alan istasyonda  550 dönüm alanda ekimini yaptığımız üç çeşit arpa, bir çeşit buğday ve tritikale bitkisinin bugün  hasadını yapıyoruz. Amacımız Ziraat Fakültemiz ve TUAM'a tahsis edilen bu alanda önümüzdeki yıllarda buğday ve arpanın yanı sıra ayçiçek, aspir, kanola, şeker mısırı gibi ürünlerle çeşitlendirerek bu araziyi daha rantabıl şekilde kullanarak devletimizin ekonomisine kazandırmaya çalışmaktır.”dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ da, Ziraat Fakültemize gerek devletimizin gerekse iş insanlarımızın tahsis ettiği arazilerde tarıma yönelik çok farklı alanlarda çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Yerköy ilçesi ve Sorgun ilçesine bağlı Gedikhasanlı bölgesinde meyve yetiştiriciliği, kanatlı hayvan, tarla ve bahçe bitkileri üzerinde hem TÜBİTAK hem de Konya Ovası Projesi (KOP)  destekli projelerin başarı ile yürütüldüğünü belirten Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ konuşmasının devamında şunları söyledi: “Yerköy ilçemizde Üniversitemiz Ziraat Fakültesine tahsis edilen Tarımsal Uygulama ve Araştırma İstasyonu tahıl üretimine yönelik bir yerdir. Aynı zamanda üniversitemizin de uygulama alanı olarak baktığımızda bize düşen bu araziyi en verimli şekilde kullanmaktır. Bu arazileri tarımsal faaliyetlere yönelik değerlendirirken diğer taraftan da lisans ve lisansüstü eğitimine yönelik geleceğin ziraat mühendisleri ve akademisyenlerinin yetiştirilmesinde, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanmaktayız.

Şehrimize, ilçemize tarıma yönelik hedefleri olan ve tarımsal faaliyette bulunan başta çiftçilerimize hem hayvancılığa yönelik hem bahçe ve tarla bitliklerine yönelik çalışmalara her düzeyde katkı sunmak adına bir taraftan ekonomiye değer katan üniversitemizin öz gelirlerinin oluşmasında süreci yönetirken, aynı zamanda bölgenin tarım ekonomisinin gelişmesinde ve zirai faaliyetlerin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesinde burada yapılan çalışmalarla önemli katkılar sunulmaktadır. Bundan sonraki süreçte de bize tahsis edilen arazileri hem eğitim-öğretim amaçlı hem tarımsal süreçlerin bilimsel temelde değerlendirilmesi ve doğru bir şekilde yönetilmesi noktasında hem de burada elde edilen ürünlerin ekonomiye kazandırılması süreçlerinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ziraat Fakültemiz ve TUAM özelinde bize önemli katkılar sunan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”dedi.

1.7.2022 18:34:54