You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ÜNİVERSİTEMİZDE BKYS KONUSUNDA HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ


Üniversitemiz Akreditasyon ve Kalite Koordinatörlüğü ile Personel Daire Başkanlığı işbirliğinde  Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi konusunda hizmet içi eğitim düzenlendi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Fakülte Dekanları, Enstitü ve Meslek Yüksekokulu ve Yüksekokul Müdürleri, Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Daire Başkanları, Akademik ve İdari Personel  katıldı.

Hizmet içi eğitim programı kapsamında, Üniversitemiz Akreditasyon ve Kalite Koordinatörü Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Betül Kuş, "Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve Kalite Süreçleri", Şef Yasin Reyhan "Kalite Süreçlerinde PUKÖ Döngüsü" başlıklı bilgilendirme sunumu ile bilgiler aktarırken Üniversitemizin kullanmakta olduğu Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) hakkında ise Şube Müdürü Canan Yozgatlı tarafından uygulamalı eğitim verildi.

12.2.2024 09:02:57