You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ÜNİVERSİTEMİZİN TÜBİTAK-1002 A HIZLI DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA BİR PROJESİ DAHA KABUL EDİLDİ


Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Pınar Özmen’in yürütücülüğünü yaptığı "Kırsal Kalkınmada Evlilik Bağıyla Gelen Düzenli Göçün Rolü : Yozgat’ta Faslı Kadınlar Örneği”  başlıklı proje TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında kabul edilerek, destek almaya hak kazandı. Projede Dr. Alper Ekmekcioğlu, Öğr. Gör. Ogün Burhan Aydın, Arş. Gör. Pelin Sultan Kara Araştırmacı olarak görev yapacak.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversitemizde gerek akademisyenlerimiz gerekse öğrencilerimizin proje üretme kültürünün her geçen gün yaygınlaşarak devam etmesinden mutluluk duyduğunu söyledi. TÜBİTAK tarafından destek alan projelerin toplumsal hayata önemli katkı sunduğunu ve bu tür projelerin artarak devam edeceğini vurgulayan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yaşar Pınar Özmen’i yürütücülüğünü üstlendiği projeden dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

25.5.2023 10:46:19