You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ÜNİKOP 2023 YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ÜNİVERSİTEMİZ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI


KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) Dönem Başkanlığı 2023 yılı faaliyetleri değerlendirme toplantısı Üniversitemiz ev sahipliğinde yapıldı.

Üniversitemiz senato salonunda yapılan toplantıya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, KOP İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, UNİKOP Üyesi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi temsilcileri, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı yetkilileri katıldı.

KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda, üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla kurulan ÜNİKOP, 2023 yılı faaliyetleri UNİKOP Dönem Başkanı Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar başkanlığında yapılan toplantıda  ele alındı.

14.11.2023 17:14:42