You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Üniversitemizde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerimize 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında yemek bursu verilecektir. Yemek Bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda bulunan Başvuru Formunu doldurarak kendi Fakülte /Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu / Enstitülerine 11 Ekim 2022 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Formu İçin Tıklayınız!

4.10.2022 14:49:04