You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Senatomuz, Üniversitemiz Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonunun Omicron varyantında ortaya çıkan artışa bağlı olarak 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında yarıyıl sonu sınavlarının (final ve bütünleme) yapılma şekli ile ilgili önerilerini görüşerek aşağıdaki kararları almıştır. 

1)Yüz yüze yapılacak sınav takvimi süresi içerisinde Covid-19 pozitif tanısı konulan ve karantina sürecinde (7 gün) olanlar ile hamile ve Covid-19 hastalığı için risk grubunda kronik rahatsızlığı olan öğrenciler rahatsızlıkları ile ilgili kanıtları (PCR test sonucu pozitif, gebelik testi, e-nabızdan alınan kronik hasta kaydı) ilgili birime sunmaları (e-posta, faks veya başka biri tarafından elden) kaydıyla final ve bütünleme sınavları,  ilgili dersin sınavlarının yüz yüze yapıldığı gün ve saatte kameralı gözetim altında çevrimiçi ya da sınav günü ve saati dışında birim yönetim kurulu tarafından final ve bütünleme sınav takvimi içerisinde belirlenecek bir sınav tarihinde yüz yüze ortamda yapılacaktır.

2)Rahatsızlıkları yukarıda 1 inci madde kapsamındaki öğrencilerin uygulamalı derslerin final ve bütünleme sınavlarının yapılması ilgili birim tarafından alınacak kararlar ile yürütülecektir.

3)Tek öğretim elemanının görevli olduğu derslerde, Covid-19 pozitif tanısı konulan ve karantina sürecinde (7 gün) olan bu öğretim elemanına ait derslerin final ve/veya bütünleme sınavları, ilgili birim yöneticisi tarafından görevlendirilen başka bir öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilecektir.

22.1.2022 09:22:22