You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Orta Anadolu Sempozyumu özet bildiri gönderimi son tarihi 01 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Sempozyum teması olarak belirlenen “Endüstri 5.0, Yapay Zekâ ve Dijitalleşme” konuları ile alakalı tüm bildiriler bu tarihe kadar kabul edilecektir.

Sempozyum Sitesi: https://uoras.bozok.edu.tr/Home/Index

E-Posta: uoras@bozok.edu.tr

Sempozyum Takvimi:

Özet Gönderim Son Tarihi

01 Mayıs 2024

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi

06 Mayıs 2024

Kayıt ve Ödeme Son Tarihi

10 Mayıs 2024

Sempozyum Programının İlanı

13 Mayıs 2024

Sempozyum Tarihi

16-17-18 Mayıs 2024

Tam Metin Bildirilerin Son Gönderim (İsteğe Bağlı)

01 Temmuz 2024

Bildiriler Kitabı Yayın Tarihi

30 Temmuz 2024

 

18.04.2024 13:11:33