You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Akademik Teşvik sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız!

** Akademik Teşvik Başvuru Takviminde belirtilen itiraz süreleri içinde;
   Online başvuru sisteminde bulunan itiraz dilekçesi ile birlikte, itiraza ilişkin kanıtların sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

27.1.2023 16:52:11