You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK “MİLLİ İRADEMİZİN TEMSİLİ, BAYRAĞIMIZ” TEMALI FOTOĞRAF YARIŞMASI (BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI)

15 Temmuz 2016 tarihinde hain FETÖ bir darbe girişimi tasarlayarak Türkiye Cumhuriyetinin ulusal bağımsızlığını ve demokrasisini hedef almıştır. Ancak milletimiz büyük bir azim ve kararlılıkla direniş göstermiş ve darbe girişimini engellemiştir. Düzenlenen bu fotoğraf yarışmasıyla birlikte milli irademizin ve bağımsızlığımızın temsili olan bayrağımızı en iyi şekilde betimleyecek eserler ortaya çıkararak bu ruhun gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenmektedir.

Yarışma Başvuru Şartnamesi

Başvuru Formu

27.5.2022 00:00:00