You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sıfır Atık Yönetmeliği”nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Bakanlığın belirtmiş olduğu kriterler yerine getirilerek Üniversitemize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ‘Sıfır Atık Belgesi’ verildi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında duyarlılığı ve çevre bilinci içinde sorumluluklarını yerine getirmek üzere Üniversitemizde bir süredir yürütülen çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Bu konuda bir bilinç ve farkındalık oluşturmak adına başlatılan çalışmalarda öncelikli olarak sıfır atık koordinatörlüğü oluşturulmuş, üniversitemizde bulunan atıklar için durum analizi yapılarak atık türleri belirlenmiştir. Bu kapsamda altılı ayrıştırma yöntemi kurulmuş, hizmetli, idari ve akademik personel eğitimleri gerçekleştirilmiş, kaynağında ayrı toplanan atıkların kampüs sahasında ayrı biriktirilmesi için geçici depolama alanları oluşturulmuştur. Ayrıca atıkların farklılıklarını göstermek amacıyla ayrılan her atık için ayrı renk çöp poşetleri alınmıştır. Kaynağında ayrılan atıkların miktarlarını belirlemek için Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca, atılan atık türlerinin miktarlarının veri girişinin yapılması için yazılım geliştirilmiştir. Böylece her birimde çıkan atık türleri ve miktarları da tespit edilerek kaydedilmesi sağlanmıştır.     

İklim değişikliği ile mücadele, enerji kazanımı, ekonomiye katkı ve sürdürülebilirlik konusunda duyarlılığın oluşmasını amaçlayan Üniversitemizin tüm birimlerinde Sıfır Atık Projesi etkin bir şekilde uygulanmaya devam etmektedir.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, alınan “Sıfır Atık Belgesi”nin üniversitemizin yaşanılabilir bir çevre oluşturma konusunda bugün ve bundan sonra yapacağı çalışmalar için önemli bir aşama ve motivasyon oluşturacağını ifade ederek şunları söyledi: “Üniversitemiz her konuda olduğu gibi Sıfır Atık konusunda da örnek bir sorumluluk projesini yerine getirmenin övüncünü yaşamaktadır. Göreve geldiğimiz günden beri bu konuya büyük bir hassasiyetle yaklaştık ve sıfır atık projesi çalışmalarına yakın zamanda hız verdik. Bunun için okullarımızda, idari binalarımızda tüm atıklarla ilgili kumbaralar yerleştirildi. Her bir atığın tasnif edilerek geri dönüşümü noktasında tüm aşamalar titizlikle takip edildi. Kısa zamanda büyük bir mesafe aldık ve bu konuda da örnek bir üniversite olma yolunda çalışmalarımız devam etmektedir. Sıfır Atık Belgesi’nin alınması bizim için çok önemli ve sevindirici bir aşamadır. Bu konuda emeği geçen Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şenol Akın ve Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Uğur Kölemen başta olmak üzere, Sıfır Atık Komisyonunda yer alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”