You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yönetim Sistemi Politikamız;

Yozgat Bozok Üniversitesi; yönetsel, operasyonel ve idari-destek hizmet süreçlerinin yönetimini ve sürdürülebilirliğini çevik liderlik ve kalite odaklı yönetim sistemi ile sağlamayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda;

  • Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, uluslararasılaşma ile idari-destek süreçlerinin ve kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesini mevzuat ve kalite odaklı yönetim sistemiyle güvence altına alarak sürdürülebilirliğini sağlamak,

 

  • İç kalite güvencesi mekanizmaları ile stratejik planın gerçekleştirilmesini sağlamak,

 

  • Misyonu, vizyonu, değerleri ve politikaları bağlamındaki tüm faaliyetlerini etkili, ekonomik,  verimli, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile yürütmeyi esas almak,

 

  • Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma ve toplumsal katkı hedeflerine ulaşmak adına gerekli yönetsel, fiziki ve teknolojik alt yapının geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

 

  • Yönetim sistemleri kapsamında tüm paydaşların karar alma mekanizmalarına katılımını ve memnuniyetini sağlamaktır.