You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uluslararasılaşma Politikamız;

Yozgat Bozok Üniversitesi; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerini uluslararası bir anlayışla belirleyerek geliştirmeyi ve sürdürmeyi hedeflemektedir.

Bu bağlamda;

  • Küreselleşen dünyada uluslararası alanda rekabet edebilir mezunlar yetiştirmek,

 

  • Yabancı dil eğitim olanaklarının arttırılmasını sağlayarak çok kültürlülüğü içselleştirmek, uluslararası öğretim elemanı/idari personel/öğrenci hareketliliğini teşvik etmek,

 

  • Yabancı uyruklu öğrencilerin ve alanında uzman öğretim elemanlarının üniversiteye kazandırılmasını ve çok kültürlü kampüs yaşamının oluşmasını sağlamak,

 

  • Uluslararası ödül kazanan öğretim elemanı ve öğrenci sayısını arttırmak,

 

  • Paydaşımız olan üniversiteler ve çok uluslu kuruluşlarla uluslararası işbirliklerini geliştirmek,

 

  • Uluslararası destekli ve ortaklı yürütülen proje ve yayınları teşvik etmek,

 

  • Uluslararası ortaklı ve nitelikli kültür, sanat ve spor etkinliklerin sayısını arttırmak,

 

  • Uluslararası akredite birim/bölüm/program sayısını arttırmaktır.