You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Toplumsal Katkı Politikamız;

Yozgat Bozok Üniversitesi; ürettiği bilgiyi ve yetiştirdiği nitelikli insan kaynağını toplum yararına kullanmayı esas alan bir yönetim anlayışını kalite temelli bir bakış açısıyla sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda;

  • Ahlaki değerleri özüm­semiş, sorumluluk bilinci yüksek, sosyal, kültürel ve bilgi anlamında tam donanımlı, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek yeterlilikte girişimci mezunlar yetiştirmek,

 

  • Öğrenci topluluklarının sosyal sorumluluk projeleri ile toplum yararına yönelik faaliyetlerini teşvik etmek,

 

  • Ülkenin ve insanlığın geleceğine hizmet edecek araştırma-geliştirme faaliyetlerini sürdürmek ve ortaya çıkan ürünleri Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla toplumun hizmetine sunmak,

 

  • Bölgenin coğrafi ve stratejik konumunu dikkate alarak; çevre, ekonomi, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda bulunduğu şehrin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak,

 

  • Paydaşlara yönelik yaşam boyu öğrenmeye ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek,

 

  • Öğretim elemanlarını Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarına, bölge ve ülkemizin öncelikli alanlarına yönelik araştırma-geliştirme çalışmalarına teşvik etmek,

 

  • Toplumsal katkı süreçlerini paydaşlarla işbirliği içerisinde güvence altına alan örgütsel yapılar oluşturmaktır.