You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yozgat Bozok Üniversitesi her yıl düzenli olarak Kurum İç Değerlendirme Raporlarını, Kalite Komisyonu tarafından birimlerden veriler talep ederek hazırlamaktadır. Üniversitemiz şu ana kadar 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,2020,2021 ve 2022 yıllarına ait Kurum İç Değerlendirme Raporlarını hazırlamış ve Yükseköğretim Kalite Kuruluna sunmuştur. Kalite Komisyonu Kurum İç Değerlendirme raporlarını hazırlarken, Kalite Güvence Sistemi, Eğitim-Öğretim, Araştırma ve Geliştirme-Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi kısımları ile ilgili iş bölümü yapılmış, her bir bölümden sorumlular belirlenmiş, daha sonra nihai rapor komisyon üyelerinin yapmış oldukları yoğun toplantılar neticesinde hazırlanmıştır. Bu raporlar tüm birimlere gönderilerek ve web sayfamızda görünür halde tutularak tüm paydaşların incelenmesine sunulmuştur.