You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

İnsan Kaynakları Politikamız;

Yozgat Bozok Üniversitesi; çağın gereklerini karşılayan, üniversitemizin hedef ve stratejileri doğrultusunda istihdam edilen personelin vasıflarına uygun birimlerde görevlendirerek, performanslarını maksimum seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda;

  • Görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynaklarını planlamak,
  • Özlük işlerinin takibi ve insan kaynaklarına ilişkin görev tanımlarını güncellemek,
  • Kurumsal amaçlara ulaşmak adına yetenekleri keşfetmek, doğru işe doğru kişi prensibiyle istihdam etmek,
  • Hizmet içi eğitim programları ile insan kaynaklarının sürekli gelişimini sağlamak,
  • Objektif kriterler oluşturarak performans yönetimi sürdürülebilirliğini sağlamak,
  • Örgütsel bağlılığın arttırılması için soyut ve somut ödüller ile çalışanları teşvik etmektir.