You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Eğitim Politikamız;


Yozgat Bozok Üniversitesi; yüz yüze ve uzaktan eğitim süreçleriyle öğrencilerin kendi
tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına izin vererek 21.yüzyıl becerilerini ve ilgili
akademik yetkinlikleri kazandırmayı hedeflemektedir.
Bu bağlamda;
 Eğitimde kaliteyi gözeterek programları paydaş beklentileri çerçevesinde sürekli
iyileştirmek,
 Örgün ve uzaktan eğitim yöntemleri ile öğrenme çıktılarının düzenli olarak izlenmesi
ve iyileştirilmesini sağlamak,
 Formal ve informal eğitimler ile rekabet gücü yüksek mezunlar vererek kurumların
yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak,
 Üniversite-sanayi iş birliğini geliştirerek işgücü piyasasında öğrencilerin mesleki bilgi
sahibi olmalarını sağlamak,
 Etik değerlere ve akademik ilkelere bağlılığı sağlamak,
 Teknolojik yeterliklere sahip bireyler yetiştirmek,
 Başarılı öğrencileri ve personeli ödüllendirmek,