You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yükseköğretimde kalite 2015 yılında çıkarılan bir yönetmelikle kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulu ile kurumsal bir yapıya kavuşturulmuştur. Bu yılı takiben  üniversitelerde kalite komisyonları oluşturularak, bu komisyonlar ile yükseköğretimde kalite üniversitelerde bir yaşam biçimi veya alışkanlık haline dönüştürülme çalışmalarına başlanılmıştır. Sürecin üniversitelerin iç ve dış paydaşları tarafından daha anlaşılır ve paydaşların yükseköğretimde kalitenin artırılmasının anlamının ne olduğu, iç ve dış paydaşlara kalitenin neler kazandıracağının anlatılması, kısacası yükseköğretimde kalitenin üniversitemiz iç paydaşları arasında farkındalık oluşturma, bu sistemi benimseme ve içselleştirilmesi amacıyla dönemin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın bizzat tüm birimlere giderek tüm iç paydaşları bu konuda bilgilendirmiştir. Bu bilgilendirme faaliyetlerine devam edilmektedir.