You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Toplantılar aşağıda belirlenen tarih ve saatte  http://boysisakademik.bozok.edu.tr/ adresi üzerinden yapılacaktır.

İlgili birimlerin kendilerine ayrılan gün ve saatte hazır olmaları beklenmektedir.

Sunumlar birim yöneticileri tarafından yapılacaktır.

 

Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Toplantısına ilişkin Toplantı Takvimi

Birim Adı

Tarih

Saat

 

Personel Daire Başkanlığı

14.12.2020

Pazartesi

14:00-18:00 arası

1. Grup

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

 

 

 

 

Hukuk Müşavirliği

15.12.2020

Salı

14:00-17:00 arası

2. Grup

Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uyg. Ve Arş. Mer.

Proje Koordinasyon Uyg. Ve Arş. Mer.

Sürekli Eğitim Uyg. Ve Arş. Mer.

Türkçe Öğretimi Uyg. Ve Arş. Mer.

İletişim Protokol ve Enformasyon Müdürlüğü

Turizm Fakültesi Uygulama Oteli

 

 

 

 

İlahiyat Fakültesi

16.12.2020

Çarşamba

10:00- 16:00 arası

3. Grup

Ziraat Fakültesi

Eğitim Fakültesi

İletişim Fakültesi

Veteriner Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tıp Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

 

 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

16.12.2020

Çarşamba

16:00-17:30 arası

4. Grup

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

 

 

 

Yabancı Diller YO

18.12.2020

Cuma

10:00-12:00 arası

5. Grup

Sağlık Hizmetleri MYO

Yerköy Meslek Yüksekokulu

Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu

 

 

 

 

Akdağmadeni Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu

18.12.2020

Cuma

14:00-17:00 arası

6. Grup

Sorgun Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Şefaatli Meslek Yüksekokulu

Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu

 

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME (YGG) TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

  1. Stratejik Plandaki hedefler ile Birim hedeflerinin ilişkisine yönelik raporlar ve kanıtların değerlendirilmesi
  2. Hedef ve Eylem Planları ile sonuçlarının değerlendirilmesi
  3. Akreditasyona ilişkin yapılan çalışmaların değerlendirilmesi (Akademik birimler)
  4. Birim kalite komisyonlarının çalışmalarının değerlendirmesi
  5. Kurum İç Değerlendirme Raporundaki (KİDR) alt ölçütlere ilişkin olgunluk düzeylerinin değerlendirilmesi.
  6. https://kys.bozok.edu.tr/ adresi üzerinden yapılan süreç (proses) izleme ve ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi (Akademik birimler)
  7. İç ve Dış Paydaş beklentilerine ilişkin yapılan çalışmaların değerlendirilmesi (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al - PUKÖ kapsamında)
  8. Risk önleme faaliyetlerinin ve fırsatların değerlendirilmesi
  9. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin değerlendirilmesi
  10. Kaynak kullanımının değerlendirilmesi (İnsan kaynakları, mali kaynaklar vb)