You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Üniversitemizin Değerli Komisyon Üyeleri;

Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Eğitim Çalışmalarına ilişkin toplantı 29.01.2021 Cuma günü saat 14:00’da http://boysisakademik.bozok.edu.tr/ adresinde yapılacaktır.

Alt çalışma gruplarının o tarihe kadar sorumlu oldukları ölçütlere yönelik çalışmalarını yapmaları ve Üniversite Kalite Komisyonuna sunmaları beklenmektedir.