You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Üniversitemiz Kalite Güvence Yönergesinde Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndaki (YÖKAK) gelişmeler de dikkate alınarak bazı değişiklikler yapılmış, yeni yönergeye göre Üniversite Kalite Komisyonu üyeleri güncellenmiştir. Bu bağlamda 2020 yılına ilişkin Kurum İç Değerlendirme Raporu’nun (KİDR) hazırlanmasına yönelik Üniversite Kalite Komisyon üyelerine 18.01.2021 tarihinde KİDR’e ilişkin aşağıdaki program kapsamında eğitim verilecektir

Not: Toplantı öncesi YÖKAK’ın web sayfası, KİDR hazırlama kılavuzu, Üniversitemizin Kurumsal Geri Bildirim Raporu ve 2019 yılı KİDR raporu incelenebilir. Eğitim programının verimli geçmesi açısından hazırlıklı gelinmesi önem arzetmektedir.

İlgili linkler:

https://yokak.gov.tr/

https://bozok.edu.tr/kalite/sayfa/kidr,tr-917.aspx

 

Program Takvimi:

Tarih

18.01.2021

Yer

http://boysisakademik.bozok.edu.tr/ üzerinden çevrimiçi platformda

Katılacak Kişiler

Üniversite Kalite Komisyonu Üyeleri

 

Saat

Sunum Yapacak Kişiler

Konu Başlığı

10.30

Prof. Dr. Şenol AKIN

Kalite Güvence Sistemi

11.30

Prof. Dr. Yüksel TAŞDEMİR

Eğitim ve Öğretim

12.30

Prof. Dr. İsmail AKDENİZ

Araştırma ve Geliştirme

13.30

Prof. Dr. Şenol AKIN

Toplumsal Katkı

14.30

Prof. Dr. Uğur KÖLEMEN

Yönetim Sistemi

15.30-16.00

Prof. Dr. Şenol AKIN

Performans Göstergeleri