You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

2019-2020 Farabi Değişim Programları başvuruları 02.03.2020 - 16.03.2020 tarihleri arasında yapılacak olup, ilgili belgeler Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğüne şahsen teslim edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Aday Öğrenci Başvuru formu ( 2 Adet bilgisayar ortamında doldurulmalıdır ve güncel olarak kullanılan e-posta ve cep numarası yazılmalıdır.)
  • Transkript (2 Adet)
  • Öğrenim Protokolü ( Her bir dönem için 5 Adet olacak ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Hem güz hem bahar dönemi gidilecekse toplam 10 tane protokol hazırlanacaktır.)
  • Yabancı dil belgesi (Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise gereklidir.)
  • SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Kamu veya Özel Teşebbüste çalıştığını yada çalışmadığını gösteren belge. (1 Adet)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
  • Fotoğraf (2 adet)

Not: “international.bozok.edu.tr” veya farabi.yok.gov.tr adreslerinden ilgili belgeler indirilebilir.

YÖK Farabi Sayfasında ki İlan Metni

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

1- Devlet üniversitelerine giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 650,00 TL olarak belirlenmesine,

2- 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Farabi Değişim Programına katılacak Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen değişim takvimine uygun şekilde değişim programını yürütmelerine Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 26.02.2020 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

 

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması

1-15 Mart 2020

Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi

04 Nisan 2020

Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması

25 Nisan 2020

Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi

09 Mayıs 2020

YÖKSİS üz?erinden YÖK’e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün)

15 Mayıs 2020