ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN :

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

1-Profesör kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişlerini, bilimsel yayımlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan belgelerini altı takım dosya yaparak başvuru yapacaklardır. Adaylar, Doçentlik unvanını aldıktan sonra ilgili bilim alanında özgün yayımlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirteceklerdir.

2- Doçent Kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecektir. Fotoğraflı özgeçmiş, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, doçentlik belgesini (resmi kurumlarca onaylı sureti), hizmet cetveli (varsa),  bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflarını, bunlara ilişkin dokümanlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversitelere veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan belgelerini dört takım dosya yaparak başvuru yapacaklardır.

3-Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adaylar dilekçesinde; başvurduğu anabilim dalını belirtecektir.  Varsa hizmet belgesi, yayın listesi,  resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan dört takım dosyayla birlikte başvuracaklardır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

EĞİTİM FAK.

Doçent

Eğitim Programları ve Öğretim

1

1

İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin eğitim deneyimleri üzerine çalışmış olmak.

Doçent

Okul Öncesi Eğitimi

1

1

Okul öncesi eğitimi alanında çalışmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

5

1

Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Okul Öncesi Eğitimi

5

1

Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Eğitim Yönetimi

4

1

Okul yönetişimi ve okul iklimi alanında çalışmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

İngiliz Dili Eğitimi

5

1

İngiliz Dili Eğitimi veya İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

İKT. VE İDR. BİL. FAK.

Profesör

Uluslararası İlişkiler

1

1

Doçentliğini Siyaset Bilimi alanında almış olup, İç ve Dış politika alanında çalışmaları olmak.

Doçent

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

1

1

Kalkınma Etiği ve Çevre Ekonomisi ile ilgili çalışmaları olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

4

1

Doktorasını İktisat alanında yapmış olup, bilgi ekonomisi alanında çalışmaları olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Bankacılık

3

1

Doktorasını ilgili alanda yapmış olup,  Finansal Kriz alanında çalışmaları olmak.

FEN-EDB. FAK.

Doçent

Uygulamalı Matematik

1

1

Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Soliton Çözümleri alanında çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAK.

Doktor Öğretim Üyesi

Din Bilimleri

5

1

Din Felsefesi alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Din Bilimleri

3

1

Din Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Fıkıh

3

1

Fıkıh alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

3

1

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat alanında doktora yapmış olmak.

ZİRAAT FAK.

Doktor Öğretim Üyesi

Entomoloji

5

1

Doktorasını Bitki Koruma Anabilim Dalında yapmış olup,  Biyolojik mücadele ve yaşam çizelgeleri konusunda çalışmaları olmak.

TIP FAK.

Doçent

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Obez çocuklarda kardiyovasküler komplikasyonlar alanında çalışmaları olmak.

Doçent

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

1

Arteriyo-Venöz fistül cerrahisi (hemodiyaliz amaçlı) konusunda innovativ (yenilikçi) çalışmaları olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi

2

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Yandal Uzmanlığını Pediatrik Kardiyoloji ve/veya Pediatrik Endokrinoloji üzerine yapmış  olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Göğüs Hastalıkları

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

İç Hastalıkları

1

1

Yandal Uzmanlığını Onkoloji ve/veya Hematoloji ve/veya Romatoloji üzerine yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

İç Hastalıkları

1

1

Yandal Uzmanlığını Gastroentereloji ve/veya İmmünoloji üzerine yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Nükleer Tıp

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Radyasyon Onkolojisi

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Tıbbi Genetik

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Patoloji

2

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Adli Tıp

3

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim    Üyesi*

Aile Hekimliği

3

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

MÜH. MİM. FAK.

Doktor Öğretim Üyesi

Yapı Bilgisi

3

1

Mimarlık ve/veya İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Yüksek Lisansını ve Doktorasını Yapı Bilgisi ve/veya Yapı Anabilim Dalında yapmış olmak.

VETERİNER FAK.

Doktor Öğretim Üyesi

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji

3

1

Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, Hekimlik Tarihi ve Deontoloji alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Veterinerlik Histoloji-Embriyoloji

4

1

Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, Histoloji-Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak.

SARIKAYA FİZ. VE REH. Y. O.

Doktor Öğretim Üyesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

5

1

Anatomi alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

5

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü  lisans mezunu olup,   alanında doktora yapmış olmak.

 

Başvuru Adresi: Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birimlere başvuru yapılacaktır.  

                        *3 (Üç) aydan fazla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Müracaat tarihleri:  25/05/2018-08/06/2018 Cuma günü saat 17.00 kadar,

 

AÇIKLAMALAR :

1- İlanımız Hürriyet gazetesinde 25/05/2018 tarihinde yayımlanmıştır.

2- Başvurular şahsen yapılacaktır.

3- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 (üç) nüsha halinde kesinlikle bilgisayar ortamında doldurulacaktır) form için Tıklayınız

4- Adli sicil belgesi

5 -Özgeçmiş ve yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son sayfasında ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır.

6-Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin II. Bölümünde bulunan Profesörlük, Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyesi Başvurularında Aranacak Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Esasları tablosunu doldurarak başvuru dosyasına ekleyecektir.

7- Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.

 

 

 

 


25.05.2018
Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66900 Yozgat
Santral : 354 212 44 42
IP Adresiniz 54.225.26.44
Copyright © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı