Yozgat Bozok Üniversitesi

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

Sonuçların açıklanması ve kayıt

(1) Önlisans ve lisans programlarına yapılan başvurulara ilişkin değerlendirme sonuçlarına ve kayıt işlemlerine ilişkin bilgiler Üniversitenin internet (www.bozok.edu.tr)  sayfasından duyurulur.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara Rektörlük tarafından bir kabul mektubu gönderilir.

(3) Sonuçlar açıklandıktan sonra “doğrulama mektubu (confirmation letter)” göndererek kayıta geleceğini bildirmeyen öğrencilerin kayıt hakkı iptal edilir.

(4) Kayıtlar Üniversite web sayfasında ilan edilen tarihlerde Rektörlük ÖİDB tarafından yapılır.

(5) Kesin kayıt hakkı kazanan aday, duyuruda belirtilen tarihlerde Rektörlük ÖİDB'ye şahsen başvurarak kayıt olur. Posta yoluyla ya da adayın dışında başka biri aracılığı ile kayıt yapılmaz. Adayın Üniversite Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinde yer alan mazeretlerden birini belgeleyen adayın yerine Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri veya Türkiye Cumhuriyeti noterleri tarafından verilen vekâletname ile yetkilendirilmiş kişiler kayıt yaptırabilir.

(6) Başvuran veya gelen öğrenciler değişik konularda bilgi alış-verişinde bulunmak üzere üniversite bünyesinde oluşturulan Uluslararası Öğrenci Destek Ofisi’ne başvururlar.

(7) Kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na bildirilir.

(8) Kayıt işlemi gerçekleştirildikten sonra bir ay içerisinde önlisans ve lisans programlarında kayıtlı olan öğrencilerin Rektörlük ÖİDB’den alacağı Yabancı öğrenciler İçin İkamet Bilgi Formu ile İl Göç İdaresine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

Kesin Kayıtta İstenilen Belgeler

(1) Uluslararası Öğrenci başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasından veya Uluslararası Öğrenci Destek Ofisi web sitesinden ulaşılabilir).

(2) Ortaöğretim (lise)  diplomasının aslı (noterden onaylı tercümesi) ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığından veya Ülkesinde bulunan Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden alınan denklik belgesinin aslı,

(3) Transkript (Not Durum Belgesi): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir. (Not ortalamasına göre başvuru yapacak öğrencilerin ülkelerinin 100'lük üzerinden dönüşüm tablosu gerekmektedir)

(4) Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrili noterden veya konsolosluk onaylı fotokopisi.

(5) Sınav sonuç belgesinin (YÖS,  SAT1, ACT vb.) aslı (İlgili makamlarca onaylı mühürlü),

(6) Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, Sarıkaya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokuluna Kayıt yaptıracak öğrencilerin bu bölümlerdeki derslere devam etmesine engel olacak bir durumu olmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri ile Tıp Fakültesi Hastanelerinden alınacaktır).

(7) Katkı Payı / Öğrenim Ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu.

(8) Yabancı Dil Eğitimi programlarını kazanan adaylar veya zorunlu hazırlık olan programları kazanan adaylar Uluslararası geçerliği olan Yabancı Dil-Türkçe Yeterlik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı,

(9) C1 düzeyinde Türkçe dil yeterlik belgesi veya diploması (Bu belgeler BOZOK TÖMER Müdürlüğü tarafından onaylanmış olmalıdır.)

(10) Türk uyruklu olup bu Yönergenin 6. Maddesinin 1. fıkrasının d bendi gereği başvurabilen adaylar; lise eğitimlerinin tamamını yurt dışında okuduklarını gösterir onaylı belge. (Mezun olunan okuldan onaylı bir belge ya da eğitim süresinin tamamını kapsayan transkript alınmalıdır.)

(11) KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuç belgesi.

(12) Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar alt soyu olup Mavi Kart ya da Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge,

(13) Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan çift vatandaşlığa sahip adayların vukuatlı nüfus kayıt örneği,

(14) Öğrenim vizesi bulunan pasaportun fotokopisi ve İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan ikamet tezkeresinin fotokopisi  (ortaöğrenimini (lise)  Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden yükseköğrenime başlama hakkı kazanan yabancıların çocukları, pasaportlarında öğrenim vizesi aranmadan mevcut ikamet tezkereleri ile kayıt yaptırabilirler),

(15) Yeni çekilmiş 3,5×4,5 cm. boyutlarında biyometrik çekilmiş 6 adet fotoğraf,

(16) Üniversitemiz programlarına yerleşmeye hak kazanan adaylarda aranacak maddi güvence miktarı (Adayın adına açılacak olan hesapta katkı payının 4 katı kadar para bulundurulduğuna dair hesap cüzdanı fotokopisi)

(17) Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası,

(18) Genel Sağlık Sigortası: Kayıt yaptıran öğrenciler üç ay içinde Yabancı Kimlik Numaraları ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmadıkları takdirde Türkiye’deki hiçbir sağlık kuruluşundan yararlanamayacaklardır.

(19) Üniversite web sayfasında Rektörlük ÖİDB tarafından yapılacak duyuruda bu maddede belirtilen belgelerden başka belgeler kayıtta veya başvuruda talep edilebilir.