Yozgat Bozok Üniversitesi

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

(1) Başvurular, üniversitenin web (www.bozok.edu.tr) sayfasında her yıl Temmuz ayında duyurulan tarihlerde online (çevrim içi)  olarak duyurulan usullere göre yapılır.

(2) Başvuruların kabul süresinde, evrakların Üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır.

(3)  Kontenjanlara,Başvuru için kabul Edilen Sınav/Diplolmar da  belirlenen taban ve üstünde puan alanlar başvuruda bulunabilirler.

(5) Başvuru için gerekli belgeler, varsa özel koşul ve açıklamalar başvuru kılavuzunda üniversitenin web sitesinde ilan edilir.

(6) Adaylar, ilan edilen kontenjanlardan, başvurma hakkı bulunduğu ve sıralamasını da belirttiği en fazla 10 (on) adet tercih yapabilir.

(7) Tercihler online olarak yapılır. Başvuruda ön kayıtta istenen evraklar sisteme taratılıp kaydedilir. Bu evraklar orijinali kesin kayıtta teslim edilir.

(8) Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(9) Başvurularda;

(a) Ek-1 'de yer alan sınavlardan/diplomadan asgari puana sahip olduğunu gösterir belgeyi,

(b) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfasının/sayfalarının örneğini,

(c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneğini,

(d) Tüm dersleri ve notları gösterir resmi not döküm belgesini (transkript) (Not ortalamasına göre başvuru yapacak öğrencilerin ülkelerinin 100'lük üzerinden dönüşüm tablosu gerekmektedir),

(e) Yurtdışından alınan lise diploması için Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığından veya Ülkesinde bulunan Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden alınan lise denklik belgesini,

(f) 4,5x6 cm boyutlarında, renkli, son altı ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğrafı,  

(g) Ülkemizde öğrenimini sürdürmek için Üniversiteden maddi talebinin olmayacağını, giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduğunu ve Senato tarafından belirlenen maddi güvence bedeli ile öğrenim ücretini karşılayabileceğini ispatlayıcı belgeyi, usullere uygun olarak teslim eden adayın başvurusu dikkate alınır.

(h) Süresi dışında onaysız veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

(ı) Adayın, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir. Bilgi ve belgelerde herhangi bir tutarsızlık olduğunun tespit edilmesi hâlinde, adayın başvurusu, programa kaydını yaptırmış olsa da geçersiz sayılır.